Početna / Publikacije / Naša Evropa / Kinesko-srpski odnosi – šta smo naučili iz krize COVID-19

Kinesko-srpski odnosi – šta smo naučili iz krize COVID-19

Uticaj Kine u Srbiji će porasti u onoj meri u kojoj EU to dopusti

Usred pandemije COVID-19, srpska i međunarodna ekspertska zajednica postala je uznemirena prevelikim isticanjem uloge Kine od strane srpskih vlasti, u borbi protiv ovog virusa. Uporedo sa tim došla je i izjava u kojoj je srpski predsednik proglasio kraj evropske solidarnosti kao rezultat neblagovremene pomoći EU, stoga nedavni razvoj kinesko-srpskih odnosa zavređuje pažnju – posebno iz perspektive procesa pristupanja Srbije EU.

Zabrinutost je toliko velika da neki ističu da bi Kina mogla da zloupotrebi situaciju da proširi svoj politički uticaj u Srbiji, slabeći na taj način regionalni položaj EU. Drugi pak upozoravaju da će jačanje javne podrške Kini umanjiti već krhku podršku građana Srbije Uniji. Osnova za ovakve strahove se može naći u činjenici da se Srbija zaista izdvojila u odnosu na ostale države Zapadnog Balkana po nivou dosadašnje političke i ekonomske saradnje sa ovim azijskim džinom.

U ovom Sižeu politike ukazujemo da je Kina voljna i sposobna da zakorači i ojača svoje uporište u Srbiji, uglavnom usled nedostatka istinske posvećenosti evropskim integracijama kod srpskih donosilaca odluka što je udruženo sa geopolitičkom nespremnošću EU. U ovom tekstu ističemo da manevarski prostor Kine u Srbiji snažno zavisi od stepena aktivnog angažovanja EU u Srbiji. Iz ovog razloga, razvijen je set preporuka, uglavnom usmerenih na institucije EU i države članice, pošto je EU akter čije bi dalje aktivnosti u Srbiji mogle da budu presudne za buduću orijentaciju ove zemlje.

Ostale publikacije