Usklađivanje Srbije sa deklaracijama EU o Kini

Autori

Često se kaže da se kinesko-srpska saradnja odnosi samo na ekonomiju, ipak, naš infografik pokazuje da je Srbija vodila spoljnu prema Kini sa ciljem izgradnje poverenja sa ovom zemljom. Vođenje ovakve politike negativno utiče obaveze Srbije prema EU.

Ovaj infografik je izrađen u okviru projekta „Srbija na raskršcu između Zapada i Istoka”, u okviru kojeg Centar za evropske politike (CEP) istražuje politički, ekonomski i društveni uticaj stranih aktera poput Kine, Rusije i Turske.

Infografik u punoj veličini možete preuzeti ovde.

Projekat finansijski podržava Fondacija Konrad Adenauer (KAS).