Početna / Publikacije / Naša Evropa / Zaokružena Evropa

Zaokružena Evropa

Konferencija o budućnosti Evrope (CotFoE) predstavlja jedinstvenu priliku za građane da razgovaraju – na evropskom, nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou – o tome kako oblikovati budućnost starog kontinenta u smislu osiguravanja reformi koje bi dovele do napretka, prosperiteta i bezbednosti. Pošto se ova pitanja ne mogu pravilno rešiti bez integrisanja Zapadnog Balkana (ZB) u šire rasprave, Centar za evropske politike (CEP – Beograd) napravio je korak napred organizujući konferenciju na visokom nivou pod imenom ZAOKRUŽENA EVROPA.

Naslov ove inicijative je namerno odabran kako bi pokazao da samo ujedinjena Evropa, kontinent sastavljen od zemalja sa zajedničkim vrednostima, može na odgovarajući način odgovoriti na sve veći broj prekograničnih izazova. Stoga se ovaj koncept proteže izvan EU jer zamišlja ZB kao suštinski deo evropske slagalice.

S obzirom na to da su diskusije u okviru CotFoE -a u toku, sa ciljem da se završi do leta sledeće godine, ZAOKRUŽENA EVROPA je registrovana na zvaničnom portalu CotFoE-a. Ključna poruka događaja je bila da je krajnje vreme za otvoreno i kritičko razmatranje, ne o tome da li ZB može doprineti razvoju evropskog projekta, već o tome kako i u kojoj meri. Zato ovaj CEP Predstavlja pruža sažetu analizu ključnih tema koje su obeležile ovu konferenciju,  poput ideje o uvođenju modela pristupanja u fazama, uključivanjem regiona u širu evropsku stratešku autonomiju, dalje iskorišćavanjem ekonomskih beneficija od saradnje između EU i ZB i istražuju načine kako dati veći prostor evropskoj omladini u kontekstu digitalnih izazova. Stoga pot-poglavlja ovog rada prate naslove panela događaja i predstavljaju glavne ideje, kritike i zaključke svake panel diskusije.

Ostale publikacije