Početna / Publikacije / Naša Evropa / Francuska, Zapadni Balkan i Evropska unija

Francuska, Zapadni Balkan i Evropska unija

Jačanje društvene saradnje

Iako odnosi između Francuske i Zapadnog Balkana (ZB) imaju dugu istoriju, intenzitet francuskog angažmana u ovom regionu se menjao vremenom i danas ima mesta za unapređenje odnosa. Zapravo, posle dve decenije skromnog interesovanja za region, Francuska je nedavno signalizirala nameru da intenzivira svoje aktivnosti na Zapadnom Balkanu.

U poslednjih nekoliko godina Francuska je aktivno podržavala uspostavljanje i razvoj Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO), produžila mandat Francuske agencije za razvoj na zemlje regiona, i usvojila Nacionalnu strategiju za Zapadni Balkan. Imajući u vidu da će predsedavati Savetu EU u prvoj polovini 2022. godine, u trenutku kada postoji očigledan zastoj u proširenju, Francuska ima odličnu priliku da uveća sopstveni, ali i uticaj EU na ovaj region u narednom periodu. Upravo iz tog razloga, očekuje se da način i obim francuskog angažovanja na Zapadnom Balkanu postane pitanje od velike važnosti u očima vlada, eksperata, analitičkih centara („tink tenkova“) i drugih organizacija civilnog društva.

Imajući u vidu povoljne okolnosti za preduzimanje odlučujućih koraka, ovaj rad identifikuje potencijal za unapređenje društvene saradnje između Francuske i Zapadnog Balkana. Kako je ovaj aspekt saradnje često zanemaren u opštim analizama, ovaj rad će istražiti trenutno stanje odnosa i potencijal za njihov razvoj. Rad je strukturisan oko tri ključne oblasti koje pokrivaju organizacije civilnog društva (OCD), mlade i edukaciju, i kulturne veze u kontekstu širenja javne diplomatije. Dajući detaljnu ali istovremeno sažetu analizu u svakoj podoblasti, ovaj rad nudi preporuke kako ojačavanje društvenih veza može postati osnova za produbljivanje ekonomske i političke saradnje i samim tim većeg francuskog uticaja u regionu.

Ostale publikacije