Početna / Publikacije / Naša Evropa / Zastupanje interesa Srbije u EU

Zastupanje interesa Srbije u EU

Kako iskoristiti sve veće mogućnosti?

U narednim fazama pristupnog procesa Srbije Evropskoj uniji očekuje se sve veća interakcija između naše zemlje i Brisela. Ipak, do sada nije bilo istraživanja koje je temeljno analiziralo način na koji zastupamo svoje interese u Briselu i postoji vrlo malo javne diskusije na ovu temu.

Srbija aktivno učvršćuje veze sa EU već više od jedne decenije, što joj je omogućilo da se dobro upozna sa radom institucija EU, njenim zakonima i posebnostima procesa pridruživanja/pristupanja Uniji. Imajući u vidu ubrzanje pristupnog procesa, Centar za evropske politike je želeo da ispita postojeće administrativne, finansijske i lobističke kapacitete Srbije, da bi se steklo sveobuhvatno razumevanje načina na koji Srbija danas zastupa svoje interese u Briselu i da li (i kako) iskustvo koje je stekla tokom prethodne decenije upotrebi u svoju korist.

Ovaj siže je objavljen uz studiju Serbia’s pursuit of interest in the EU – Administrative, Financial and Lobbying Capacities.

Ostale publikacije