Početna / Publikacije / Naša Evropa / Model faznog pristupanja Evropskoj uniji – Odgovor na tri ključne zabrinutosti država Zapadnog Balkana

Model faznog pristupanja Evropskoj uniji – Odgovor na tri ključne zabrinutosti država Zapadnog Balkana

Još od njegovog objavljivanja, pojavio se veliki broj onih koji podržavaju model za fazno pristupanje EU. Pre svega, ovo se odnosi na zainteresovanost koja je prema ovom modelu iskazana u nekoliko država članica EU, koje su u njemu prepoznale potencijal za reformu politike proširenja.

Štaviše, povratne informacije koje su stizale bile su dragocene, a autorima modela omogućile da njega dodatno unaprede. Prikupljeni komentari i reakcije bili su iskorišćeni kako bi bila napisana prateća publikacija koja je pokušala da odgovori na četiri ključne nedoumice zainteresovanih strana u Evropskoj uniji.

Kako su diskusije koje su usledile sa zainteresovanim stranama sa Zapadnog Balkana takođe iznedrile određene regionalne dileme i zabrinutosti, ovaj papir nastoji da ispita i odgovori na one najučestalije. Ovo uključuje zabrinutost da bi model:

1. odložio pristupanja EU;

2. stvorio prečicu do EU;

3. načinio države Zapadnog Balkana drugorazrednim državama članicama.

Otklanjanje ovih zabrinutosti je od velikog značaja imajući u vidu da bi primena modela imala velike koristi od snažne podrške i „vlasništva“ (ownership) u regionu.

Ostale publikacije