Početna / Publikacije / Naša Evropa / Sistem merila EU za Srbiju u pregovaračkim poglavljima 23 i 24

Sistem merila EU za Srbiju u pregovaračkim poglavljima 23 i 24

Efekti i izazovi

Ovaj siže predstavlja glavne nalaze istoimene studije, koja je nastala u okviru projekta „Efekti mehanizama EU za merenje napretka zemalja Zapadnog Balkana – BENCHER“, koji je Centar za evropske politike sproveo zajedno sa partnerima iz TEN mreže.

Pre tačno godinu i po otvorena su poglavlja 23 (Pravosuđe i osnovna prava) i 24 (Pravda, sloboda, bezbednost), u okviru pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. Ova dva poglavlja, koja se odnose na pitanja vladavine prava, jesu spiritus movens strategije
EU prema državama kandidatkinjama Zapadnog Balkana (ZB), strategije koja je još uvek u razvoju. Od kada je definisan „novi pristup proširenju” godine 2012, EU unapređuje svoje mehanizme i resurse kako bi pospešila reforme u oblasti vladavine prava u državama kandidatkinjama i (pr)ocenila postignute rezultate.

Ovaj kratki pregled predstavlja sažetak iscrpnije analize kojom se revidiraju efekti sistema (postavljanja) merila na primeru problema koji se javljaju u okviru poglavlja 23 i 24 u pregovorima o pristupanju (Srbije EU), koji se odnose na sledeće oblasti: nezavisnost sudstva i profesionalizam; sloboda izražavanja; antidiskriminaciona politika; sprečavanje korupcije u državnoslužbeničkom sistemu; sprečavanje korupcije na granicama; politika azila, i obaveštajne službe. Uzorak je odabran putem mapiranja i izdvajanja merila koja su zajednička ili slična za sve države kandidatkinje Zapadnog Balkana, u svrhu obezbeđivanja regionalne uporedivosti. Analiza predstavlja prvi značajan pokušaj da se kritički procene glavni činioci koji određuju okvir uticaja EU u podsticanju Srbije da ispuni zahteve iz dva data poglavlja.

Analizu u celosti možete pronaći ovde.

Regionalnu analizu možete pronaći ovde.

Ostale publikacije