Srbija i EU

Iako je Evropska unija najveći donator Srbije od 2000. godine, većina državljana Srbije nije svesna te činjenice, dok više od dve trećine nikada nije čulo ni za jedan projekat finansiran iz EU fondova. Mnogi smatraju da su Rusija, Japan, Kina i druge države veći donatori od EU.

Povrh toga što ne znaju da je EU najveći donator, oko 50% državljana je ili loše informisano ili potpuno neupućeno u aktuelnosti u procesu pregovora za pristupanje EU, a približno jedna trećina populacije je indiferentna prema EU i nije sigurna kako bi glasala kada bi se referendum o članstvu održao sutra.

U isto vreme, na dnevnopolitičkom nivou, sve vodeće političke partije podržavaju pristupanje EU, dok s druge strane postoji nedostatak kvalitetne diskusije o troškovima i prednostima članstva, o viziji Srbije kao zemlje članice, kao i o javnim politikama EU koje su od interesa za Srbiju. Dakle, postoji prostor u obrazovanju javnosti koji zahteva efikasnu i dobro organizovanu strategiju komunikacije od strane Vlade Republike Srbije, kao i same Evropske unije.

Ceo članak je dostupan na veb-strani EU foruma.

Ostale publikacije