Početna / Publikacije / Naša Evropa / Transparentnost i tajnost u pregovorima o pristupanju EU

Transparentnost i tajnost u pregovorima o pristupanju EU

Vreme (je) za preispitivanje postojećih praksi u Srbiji

U ovom tekstu tvrdi se da trenutna dinamika pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, kao i postojeći modeli interakcije između Vlade, civilnog društva i Evropske komisije nisu dovoljno podsticajni činioci za brz i održiv progres na evropskom integracionom putu.

Srbija treba da uveća napore kako bi dalje izgradila svoje institucionalne kapacitete i da ponovo osmisli delotvorne mehanizme za činjenično utemeljeno i inkluzivno kreiranje javnih politika. U ovom smislu dijalog Vlade i civilnog društva, kao i transparentnost u procesu pristupanja, predstavljaju osnovne preduslove. Srbija može i treba da uradi više kako bi ostvarila date preduslove ukoliko želi da efikasno primeni zakonodavstvo usklađeno sa evropskim komunitarnim pravom (acquis) i osigura zajedničko vlasništvo (čitaj: učešće), u kojem su građani svesni i informisani o koristima i ograničenjima članstva u EU. Ovo zahteva preosmišljavanje odnosa između države i organizacija civilnog društva (OCD) putem izgradnje uzajamnog poverenja i putem podizanja uspostavljenih modela saradnje na viši nivo. Evropska komisija / EU treba da razmotri mogućnost objavljivanja rezultata istraživanja svojih stučnjaka, kao i inherentno ekskluzivnih peer review misija objavljenih u formi internih izveštaja odabranih eksperata – široj javnosti, i to u cilju stvaranja i održavanja pritiska na izvršnu vlast Srbije na tragu predstojeće zahtevnije faze u pregovaračkom procesu. Ovo bi pomoglo da se javna debata o pitanju članstva Srbije u EU učini transparentnijom i utemeljenoj na činjenicama, ojačavajući na ovaj način legitimnost celokupnog integracionog procesa.

Ostale publikacije