Početna / Publikacije / Dobra vladavina / Kako do rezultata u javnim politikama?

Kako do rezultata u javnim politikama?

Praćenje i evaluacija uz podršku civilnog društva

Kako do rezultata u javnim politikama? Da li civilno društvo u Srbiji može da pomogne uključivanjem u procese praćenja i evaluacije?

Kako do rezultata u javnim politikama? Da li civilno društvo u Srbiji može da pomogne uključivanjem u procese praćenja i evaluacije? U aktuelnim okolnostima nedovoljno konstruktivne opozicije na političkoj sceni, nedostatka kritičke javnosti i nezainteresovanosti građana da uzmu aktivnije učešće u društvenim zbivanjima, od organizacija civilnog društva (OCD) se očekuje da preuzmu odgovornost za iznošenje činjenica i argumenata, razvijanje kritičkog mišljenja i aktiviranje građana. Pored toga, proces evropskih integracija i pregovori o pristupanju Srbije EU zahtevaju dodatni angažman OCD u pogledu pružanja stručnog znanja u oblastima za koje su specijalizovane, kao korektivnog mehanizma rada Vlade. U isto vreme, OCD se suočavaju sa finansijskim izazovima: strani donatori, do sada najveći izvor podrške OCD u Srbiji, postepeno se povlače i stoga je potrebno razmišljati o novim modelima održivosti.

Cilj ove studije jeste da ukaže na aspekat praćenja i evaluacije u procesu kreiranja politika, koji je znatno zapostavljen u Srbiji. Studija nastoji da pokaže značaj i doprinos praćenja i evaluacije za kvalitetnije i transparentnije donošenje odluka: prvo, analizom stanja učešća civilnog društva (OCD) u sektorima javne uprave i socijalne politike i zapošljavanja u Srbiji, drugo, analizom kapaciteta nadležnih ministarstava i uopšte državne uprave u Srbiji da sprovode poslove praćenja i evaluacije. Komparativnom analizom i temeljnim istraživanjem se proučavaju dobri primeri i prakse država članica EU, sve sa ciljem pružanja ideja i predloga za uspostavljanje sistema praćenja i evaluacije javnih politika u Srbiji, kao i za značajniji i konstruktivniji angažman OCD u tom pogledu.

Preuzmite i siže politike ovde.

Autori su: Sena Marić, Jelena Žarković Rakić, Ana Aleksić Mirić i Milena Lazarević.

Ostale publikacije