Početna / Publikacije / Naša Evropa / Paket dokumenata o proširenju EU za 2015

Paket dokumenata o proširenju EU za 2015

Šta je novo i kako to može pomoći državama u procesu pristupanja?

Paket dokumenata o proširenju EU, koji Evropska komisija objavljuje jednom godišnje (i koji sadrži strategiju za proširenje EU uz set izveštaja za svaku državu kandidatkinju i potencijalnu kandidatkinju), s nestrpljenjem se čekao ove godine zbog dugo najavljivanih metodoloških novina i poboljšanja u poređenju s prethodnim godinama.

Ovo se posebno odnosi na novi pristup ocenjivanju država, tj. uvođenje novina u načinu izveštavanja kako bi se povećao kvalitet, pouzdanost i transparentnost izveštaja. Povrh toga, novi pristup godišnjem izveštavanju, uz petostepene skale ocenjivanja, takođe nastoji da poveća međusobno poređenje država u procesu proširenja, kao i da omogući zainteresovanim stranama da lakše prate i kritički nadgledaju proces.

Koliko je ovaj paket dokumenata efikasan u nastojanju da pruži pomoć državama na putu ka EU? Ovaj CEP pogled pruža kratak osvrt na Paket za 2015. godinu i ističe ključne probleme i nedoumice za budući period.

Ostale publikacije