Izveštaj o stanju lokalne uprave: grad Vršac

Grad Vršac je osvojio ukupno 52 poena, tako da je na šestostepenoj skali (0–5) ukupno stanje ocenjeno ocenom 1. Osnovni nalaz je potpun izostanak bilo kakve komunikacije gradske uprave sa našim istraživačima. Gradska uprava nije odgovorila na poziv za potpisivanje…

Izveštaji o stanju lokalne uprave: grad Valjevo

Najveći utisak nakon sprovedenog istraživanja jeste jedan zatvoren i negativan odnos Gradske uprave grada Valjeva prema istraživanju koje sprovodimo. Od decembra 2021. godine pa sve do juna 2022. godine istraživači su Gradskoj upravi poslali veći broj zahteva za slobodnim pristupom…

Izveštaji o stanju lokalne uprave: opština Koceljeva

Opštinska uprava Koceljeva je blagovremeno odgovarala na zahteve za slobodan pristup informacijama od javnog značaja koje je slao Klub Ars Nova, u okviru projekta Pratim JA. U oblasti Izrada i koordinacija politika u okviru indikatora Transparentnost rada veća i pripreme…

Izveštaji o stanju lokalne uprave: opština Bečej

Monitoring i evaluacija funkcionisanja opštinske uprave u Bečeju, sprovedeni tokom 2022. godine, pokazali su da je stanje u svih šest analiziranih oblasti javne uprave u ovoj opštini ocenjeno ukupnom ocenom 3, na šestostepenoj skali od 0–5. Analiza je, s jedne…

Izveštaji o stanju lokalne uprave: opština Despotovac

Od svih oblasti, najbolje je ocenjeno stanje u oblasti Službeničkog sistema i Upravljanja ljudskim resursima. Utvrđeno je da je uspostavljen odgovarajući institucionalni okvir za obavljanje poslova u vezi sa upravljanjem ljudskim resursima u lokalnoj upravi, da je usvojen Kodeks ponašanja…

Izveštaji o stanju lokalne uprave: grad Subotica

Monitoring i evaluacija funkcionisanja gradske uprave u Subotici, sprovedeni tokom 2022. godine, pokazali su da je u svih šest analiziranih oblasti javne uprave u ovom gradu stanje ocenjeno ukupnom prosečnom ocenom 3, na šestostepenoj skali od 0–5. Analiza je, s…

Izveštaji o stanju lokalne uprave: opština Aranđelovac

Opštinska uprava Aranđelovac je blagovremeno odgovarala na zahteve za slobodan pristup informacijama od javnog značaja koje je, u okviru projekta Pratim JA, Klub Ars Nova slao. Celokupan utisak o međusobnoj saradnji je pozitivan. Prema rezultatima istraživanja, Opštinska uprava Aranđelovac nije…

Odgovornost u sektoru obrazovanja, zapošljavanja i socijalne politike

Ovaj izveštaj je objavljen u okviru inicijative WeBER2.0 – Osnaživanje civilnog društva Zapadnog Balkana za refomisanu javnu upravu. Izveštaj treba da pruži pregled analize sprovedene u cilju praćenja Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (MRZBSP) i načina na…

Metodologija za praćenje reforme javne uprave na lokalnom nivou vlasti

Metodologija za praćenje reforme javne uprave na lokalnom nivou je razvijena u okviru projekta Praćenjem javne uprave ka boljem upravljanju na lokalu – pratim JA, koji sprovodi Centar za evropske politike u saradnji sa partnerskim organizacijama – Centrom za ravnomerni regionalni razvoj, Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju i Ekološkim centrom Stanište.