Početna / Publikacije / Dobra vladavina / Upravljanje javnim finansijama – budžet u sektoru životne sredine i klimatske akcije

Upravljanje javnim finansijama – budžet u sektoru životne sredine i klimatske akcije

Ministarstvo zaštite životne sredine, nadležna institucija procenjena u okviru sektora za politiku zaštite životne sredine i klimatsku akciju, samo je delimično predstavila informacije koje su predmet procesa praćenja ovog Izveštaja. Ministarstvo je dostavilo informacije o izvršenju budžeta za 2020. i 2021. godinu, uključujući i tromesečni izveštaj o izvršenju budžeta za 2022. godinu. Ovi izveštaji nisu objavljeni na internet stranici Ministarstva posvećenoj budžetu, već na stranici kreiranoj za Izveštaj o radu koji sadrži osnovne informacije o radu ove ustanove. S druge strane, ekonomska klasifikacija rashoda u okviru izveštaja o izvršenju budžeta data je samo do određenog nivoa – grupnih rashoda, dok specifične podgrupe rashoda, kao što su analitička ili subanalitička konta, nisu vidljive. Klasifikacija rashoda prema navedenim podgrupama utvrđena Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem, omogućila bi bolji uvid u svaku budžetsku stavku i njeno trošenje. Izveštaji uključuju programsku klasifikaciju, kategorizaciju troškova u okviru ključnih programa, programskih aktivnosti i projekata. S druge strane, u pogledu organizacione klasifikacije troškova, izveštaji ne sadrže podatke o utrošku sredstava Agencije za zaštitu životne sredine, koja je organ uprave u sastavu Ministarstva.

Pregled planiranih kapitalnih izdataka Ministarstva zaštite životne sredine za 2021. godinu može se naći samo u Zakonu o budžetu za 2021. godinu, dok informacije o statusu realizacije i utrošku sredstava na kapitalne projekte nisu dostupne. Štaviše, Ministarstvo nije objavilo svoj programski budžet za 2022. godinu, kao ni izveštaj o realizaciji programskog budžeta za 2021. godinu. Iz tog razloga, Ministarstvu je upućen formalni zahtev za pristup informacijama od javnog značaja kojim se traži da dostavi informacije relevantne za ovaj izveštaj. U trenutku pisanja ovog izveštaja odgovor nije dat, a pokrenut je žalbeni postupak kod Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Autor ovog izveštaja je Uroš Jovanović (Građanske inicijative).

Ostale publikacije