Izveštaj o stanju lokalne uprave: opština Aleksinac

Analizom informacija o javnoj upravi Aleksinac došlo se do zaključka da se javna uprava Aleksinac dobro pokazala u oblastima javnih finansija, u delu koji prati stepen poštovanja budžetskog kalendara i uspešnosti planiranja prihoda i rashoda kao i zasnovanost postupaka javnih…

Izveštaj o stanju lokalne uprave: grad Niš

Analizom informacija o radu javne uprave Niš, došlo se do zaključka da je javna uprava pokazala solidne rezultate i ostvarila najviše poena iz oblasti koja se odnosi na Službenički sistem i Upravljanje ljudskim resursima, u delu Institucionalizacije poslova upravljanja ljudskim…

Izveštaj o stanju lokalne uprave: grad Novi Pazar

Internet stranica grada Novog Pazara je dobro strukturirana. Sadrži veliki broj dokumenata, podataka i informacija – svi su lako dostupni, u najviše tri klika. Funkcija pretrage sadržaja stranice funkcioniše odlično. Na internet stranici nalaze se posebni poddomeni za oblasti javnih…

Izveštaj o stanju lokalne uprave: opština Užice

Grad Užice je ukupno osvojio 144, od mogućih 262 boda, što u krajnjem zbiru čini ocenu 3. Gradska uprava Grada Užica ostvarila je najbolje rezultate u oblastima „Odgovornost“ i „Upravljanje javnim finansijama“. U okviru oblasti „Odgovornost“, proaktivnost lokalne uprave u…

Izveštaj o stanju lokalne uprave: opština Odžaci

Opština Odžaci osvojila je ukupno 105 poena, tako da je na šestostepenoj skali (0–5) ukupno stanje ocenjeno ocenom 2. Osnovni nalaz je da je Оpštinska uprava korektno sarađivala sa istraživačkim timom, odgovorila na sva četiri zahteva za pristup informacijama od…

Izveštaj o stanju lokalne uprave: grad Prokuplje

Analizom informacija o radu javne uprave Prokuplje, došlo se do sledećih podataka: Gradska uprava Prokuplje je negativno ocenjena u oblasti Izrade i koordinacije javnih politika, Službeničkom sistemu upravljanja ljudskim resursima, u segmentima koji se odnose na transparentnost zapošljavanja u lokalnoj…

Izveštaj o stanju lokalne uprave: opština Ivanjica

Opština Ivanjica je osvojila ukupno 92 boda, od mogućih 262, što u krajnjem zbiru čini ocenu 2. Opštinska uprava Opštine Ivanjica ostvarila je najbolje rezultate u oblastima „Upravljanje javnim finansijama“ i „Odgovornost“. U okviru oblasti „Upravljanje javnim finansijama“ izuzetni rezultati…

Izveštaj o stanju lokalne uprave: opština Tutin

Opština Tutin je ukupno osvojila 91, od mogućih 262 boda, što u krajnjem zbiru čini ocenu 2. Opštinska uprava Opštine Tutin ostvarila je najbolje rezultate u oblastima „Upravljanje javnim finansijama“ i „Odgovornost“. U okviru oblasti „Upravljanje javnim finansijama“ izuzetni rezultati…

Izveštaj o stanju lokalne uprave: gradska opština Zvezdara

Monitoring i evaluacija funkcionisanja Uprave Gradske opštine Zvezdara, sprovedeni tokom 2022. godine, pokazali su da je stanje u svih šest analiziranih oblasti javne uprave u ovoj gradskoj opštini Grada Beograda ocenjeno ukupnom ocenom 3, na šestostepenoj skali od 0–5. Analiza…

Izveštaj o stanju lokalne uprave: opština Vlasotince

Najviše poena je javna uprava Vlasotince ostvarila u oblasti koja prati Službenički sistem i Upravljanje ljudskim resursima u delu Institucionalizacije poslova upravljanja ljudskim resursima, u oblasti Pružanja javnih usluga, konkretno Dostupnost i kvalitet pružanja javnih usluga građanima i u oblasti…