Monitoring izveštaj: Program ekonomskih reformi (ERP)

Ispunjavanje ekonomskih kriterijuma je jedan od ključnih uslova za članstvo u Evropskoj uniji (EU). Konkretno to znači da svaka zemlja kandidat pre punopravnog pristupanja mora da izgradi funkcionalnu tržišnu ekonomiju koja ima kapacitet da izdrži konkurentski pritisak unutar jedinstvenog tržišta…