Početna / Publikacije / Unutrašnje tržište i konkurentnost / Program ekonomskih reformi: 10 godina kasnije

Program ekonomskih reformi: 10 godina kasnije

Program ekonomskih reformi (Economic Reform Programme – ERP) je instrument koji služi kao alat za koordinaciju makroekonomske i fiskalne politike između zemalja Zapadnog Balkana i EU sa fokusom na planiranje i sprovođenje strukturnih reformi koje treba da dovedu do ispunjenja ekonomskih kriterijuma za članstvo. Ujedno, ERP predstavlja i krovni ekonomski dokument, jer za cilj ima celokupno uređenje upravljanja ekonomskim politikama i ekonomskim razvojem. Njegova svrha je priprema države kandidata ili potencijalnog kandidata za članstvo za učešće u procesu ekonomskog i fiskalnog nadzora koji se sprovodi u svim državama članicama EU (Evropski semestar).

Republika Srbija, kao i svi kandidati i potencijalni kandidati za članstvo u EU, učestvuje u ovoj vežbi od 2015. godine i trenutno je u toku deseti, a po mnogim mišljenjima i poslednji koji izaziva veću pažnju civilnog društva i javnosti, ciklus pripreme ERP, za period 2024 – 2026. godine. Kako ERP predstavlja prenosni (tzv. rolling) program, svake godine se sprovodi novi ciklus njegove izrade uz izvestan kontinuitet u postavljenim prioritetima u reformskom procesu kako bi se mogao oceniti napredak i jasnije uvideti pravac predložene ekonomske politike.

Imajući u vidu da do danas ne postoji na jednom mestu sistematizovani prikaz strukturnih reformi predviđenih i realizovanih u toku različitih ERP ciklusa, ovaj izveštaj treba da osvetli to područje i pruži odgovor na pitanje: s obzirom na to da se strukturne reforme prenose iz ciklusa u ciklus, da se neke nove definišu kako bi odgovorile i na nove izazove, dok se neke protokom vremena više ne uključuju u ERP, koliko je to tačno strukturnih reformi od 2015. do 2023. godine predviđeno i koliko ih je i realizovano?

Ostale publikacije