Model faznog pristupanja EU: Odgovori na četiri nedoumice

Model faznog pristupanja okupirao je značajnu pažnju u diskusijama o budućnosti politike proširenja EU. Inicijalno objavljen u oktobru 2021. godine, predlog je samo do sada bio predmet nekoliko međuevropskih debata u kojima je dobio podršku mnogobrojnih članova ekspertske zajednice, kao…

Model za fazno pristupanje EU

Ideja koja dobija sve više na važnosti jeste da je sistem faznog pristupanja EU sada potreban kako bi se oživeli i održali podsticaji za države Zapadnog Balkana da nastave put evropskih integracija i prevaziđu očigledan ćorsokak u politici proširenja. Istovremeno,…

Industrijska politika Srbije – U kom pravcu treba da idemo?

Globalna ekonomska kriza je ukazala na zablude o savršenom tržištu i na brojne propuste vladajuće neoliberalne paradigme bazirane na deregulaciji, liberalizaciji i privatizaciji. U skladu sa tim principima, nastupio je trend deindustrijalizacije, a sektor usluga je postao predimenzioniran u mnogim…

Slobodno kretanje robe – koliko smo daleko od Evropske unije?

Ubedljivo najznačajniji trgovinski partner Republike Srbije je Evropska unija. U isto vreme, strateški cilj koji je Republika Srbija postavila jeste punopravno članstvo u EU u najkraćem mogućem roku. Kako je slobodno kretanje robe jedan od osnovinih principa na kojima se…