Početna / Publikacije / Unutrašnje tržište i konkurentnost / Razotkrivanje izazova u javnim nabavkama u Srbiji: Poziv na promene

Razotkrivanje izazova u javnim nabavkama u Srbiji: Poziv na promene

Javne nabavke, kao proces kroz koji vladine agencije nabavljaju robu i usluge iz eksternih izvora, predstavljaju jedno od ključnih područja u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji (EU), obuhvaćeno Poglavljem 5. Značaj ovog poglavlja se povećao se uvođenjem Revidirane metodologije proširenja1 2020 godine. Uključivanje javnih nabavki kao integralnog dela klastera Osnove predstavlja ključnu promenu, jer javne nabavke treba uskladiti sa drugim značajnim aspektima poput vladavine prava, demokratskih institucija, reforme javne uprave i ekonomskih kriterijuma. Po ulasku u EU, srpske kompanije će dobiti mogućnost da učestvuju u svakoj javnoj nabavci u EU i tako se nadmeću sa preduzećima iz ostalih država članica. Stoga, celokupni sistem javnih nabavki u Srbiji, nakon pristupanja EU, mora biti pažljivo osmišljen tako da podstiče slobodnu konkurenciju i obezbeđuje jednake šanse za sve potencijalne ponuđače iz cele EU. Ovakav način pripreme ne samo da će olakšati proces pristupanja EU, već će i opremiti srpske kompanije za pristup znatno većem tržištu javnih nabavki unutar EU. Pored toga, javne nabavke zauzimaju centralnu poziciju u upravljanju strukturnim fondovima EU jer svaka zemlja nezavisno sprovodi nabavke kroz ove fondove. Ovaj strateški pristup igra ključnu ulogu u podsticanju ekonomskog rasta i jačanju konkurentnosti tokom i nakon procesa pristupanja. Iako su nastojanja EU bila usmerena na isticanje važnosti podizanja standarda u procedurama javnih nabavki, njen uticaj nije uspeo da dovede do značajnijih promena na terenu. Brojni izazovi i dalje postoje i nastavljaju negativno da utiču na funkcionisanje države. Ranjivost javnih nabavki u Srbiji na nepravilnosti proizlazi iz nekoliko ključnih problema. Ograničen broj ponuđača i značajan udeo nabavki sa samo jednom ponudom ukazuju na ograničenu konkurenciju, koja dovodi do povećanja cena i smanjena vrednosti za uloženi novac. Pored toga, davanje prioriteta kriterijumima cene umesto postizanja ravnoteže između cene i kvaliteta može narušiti ukupan kvalitet i efikasnost nabavljenih dobara i usluga. Još jedna ključna briga je preterano oslanjanje na izuzeća, koje može dovesti do smanjenja konkurencije i transparentnosti.

Ostale publikacije