Početna / Publikacije / Unutrašnje tržište i konkurentnost / Cirkularne migracije: pojam i primer Srbije

Cirkularne migracije: pojam i primer Srbije

Priručnik za cirkularne migracije

Migracije ljudi su postale glavna karakteristika savremenog doba. Globalizacija, političke promene, ekonomska nejednakost i klimatske promene su neki od faktora koji utiču na migracije ljudi širom sveta. Cirkularne migracije se odnose na uzorak ljudskih migracija gde se ljudi stalno ili periodično kreću između dve ili više zemalja ili mesta, obično u potrazi za poslom. Ovaj pojam sve više dobija na značaju u kontekstu globalnih migracija i ekonomskih trendova. Ovaj rad će se fokusirati na cirkularne migracije u Srbiji, gde se veliki broj ljudi preseljava između Srbije i drugih zemalja, posebno u Evropi.

Ostale publikacije