Početna / Publikacije / Unutrašnje tržište i konkurentnost / Ocena kvaliteta podrške cirkularnim migrantima u Srbiji

Ocena kvaliteta podrške cirkularnim migrantima u Srbiji

Rezultati poslednjeg popisa stanovništva u Srbiji pokazuju da je u odnosu na prethodni, koji je sproveden 2011. godine, Srbija izgubila skoro pola miliona stanovnika. Najznačajniji uzrok ovolikog pada broja stanovnika nalazi se u velikoj razlici između broja umrlih i rođenih, dok je manji ali ipak nezanemarljiv uzrok negativna razlika između broja doseljenih i odseljenih građana iz Srbije. Oba problema su dubinska i strukturna, i zahtevaju promene pre svega u demografskoj i ekonomskoj politici države.

Dok je Srbija u 19. veku imala pozitivni neto priliv stanovništva, tokom većeg dela 20. i čitavog 21. veka, ta slika se postepeno menjala. U potrazi za boljim životom, građani Srbije su emigrirali prevashodno u Zapadnu Evropu i Severnu Ameriku, prenoseći time svoja znanja, veštine i socijalni kapital na njihovu novu adresu. Gubitak koji se time stvara za čitavo društvo je nemerljiv, i sa jedne strane ogleda se u finansijskom smislu – kao oportunitetni trošak resursa potrošenih za obrazovanje emigranata, i kao vrednost roba i usluga koju će emigranti proizvesti u svojoj novoj državi, dok se sa druge strane ogleda u kidanju socijalnih i emotivnih veza emigranata sa domovinom – napuštanje prijatelja i porodice, smanjenje socijalnog kapitala i slično. U tom smislu, značaj cirkularnih migracija postaje izuzetan, imajući u vidu da se veštine i znanja koja čitavo društvo ulaže u građane, pre svega tokom perioda socijalizacije, nikada trajno ne gube, već ostaju u službi domovine.

Pošto se danas sve više ljudi uključuje u tokove cirkularnih migracija usled poslovnih, karijernih, obrazovnih ili nekih drugih razloga, ovakav način života generiše mnoge probleme koji nisu karakteristični za tradicionalne oblike migracije.

Sa željom da asistiraju u rešavanju tih problema, Fondacija za razvoj ekonomske nauke i Centar za evropske politike sprovode projekat Cirkularne migracije pre depopulacije!, čiji je ova analiza deo. Cilj analize je da razmotri trenutne forme podrške dostupne cirkularnim migrantima kroz programe portala Tačka povratka kao i portala eUprava, kao i da u vidu preporuka, sugeriše pravce u kojima treba razmišljati prilikom poboljšanja dostupnih ili uspostavljanja novih usluga namenjenih cirkularnim migrantima. Nakon utvrđivanja i ocenjivanja stepena podrške koja je dostupna cirkularnim migrantima i potencijalnim povratnicima iz dijaspore prilikom povratka u Srbiju, dobijeni rezultati analize biće iskorišćeni za predlaganje unapređenja usluga i sistema podrške koji su trenutno dostupni.

Ocena treba da odgovori na pitanje u kojoj meri ova dva portala podstiču i olakšavaju proces cirkularnih migracija kroz različite  forme podrške koje nude. Na prvom mestu će se metodom analize sadržaja oceniti kvalitet i stepen podrške koja je dostupna cirkularnim migrantima, dok će se nakon toga, koristeći nalaze ove analize, pomoću diseminovanog i javno promovisanog upitnika, izmeriti stepen zadovoljstva cirkularnih migranata uslugama koje pružaju ova dva portala.

Koristeći zaključke i preporuke iz ove analize, kao i prethodnih analiza nastalih u okviru projekta, biće sastavljena jedinstvena sveobuhvatna lista preporuka koje je potrebno implementirati kako bi se poboljšala podrška cirkularnim migrantima i potencijalnim povratnicima.

Ostale publikacije