Program ekonomskih reformi: 10 godina kasnije / Infografik

Autori

Program ekonomskih reformi (ERP) je najvažniji strateški dokument u ekonomskom dijalogu EU i kandidata (i potencijalnih kandidata) za članstvo u EU. To je ujedno, zajedno sa Fiskalnom strategijom, krovni ekonomski dokument Republike Srbije sve dok Plan razvoja ne bude pripremljen i usvojen.

Počevši od 2015. godine, ERP se, kao takozvani prenosni (rolling) dokument, priprema na godišnjem nivou, sa projekcijama razvoja i strukturnim reformama koje će se sprovoditi u naredne tri godine.

Više o istoriji ERP-a pronađite u našem infografiku!

Infografik možete preuzeti ovde.