Ocena kvaliteta podrške cirkularnim migrantima u Srbiji

Rezultati poslednjeg popisa stanovništva u Srbiji pokazuju da je u odnosu na prethodni, koji je sproveden 2011. godine, Srbija izgubila skoro pola miliona stanovnika. Najznačajniji uzrok ovolikog pada broja stanovnika nalazi se u velikoj razlici između broja umrlih i rođenih,…

Izveštaj o praćenju stanja u pravosuđu za 2021. godinu

Izveštaj je pripremljen na platformi saradnje organizacija civilnog društva i projekta „Otvorena vrata pravosuđa“, okupljenih oko zajedničke vrednosti unapređenja vladavine prava putem jačanja mehanizama sudske pravne zaštite građana. Izveštaj predstavlja rezultate drugog ciklusa praćenja stanja u pravosuđu, godinu dana nakon…

Nacionalni PAR Monitor 2019/2020

Reforma javne uprave (RJU) i dalje je ključni zahtev na putu pristupanja ka članstvu u EU, a prema revidiranoj metodologiji proširenja sada je deo fundamentalnog klastera (zajedno sa, na primer, vladavinom prava i ekonomskim kriterijumima). Kao složena i sveobuhvatna reforma,…

Western Balkan PAR Monitor 2019/2020

The PAR Monitor 2019/2020 is the result of monitoring work performed in 2020 by the members of the Think for Europe Network, and it represents a compilation report of key findings from across the Western Balkans in the six areas…

Izveštaj o praćenju stanja u pravosuđu za 2020. godinu

Vladavina prava predstavlja centralnu temu više ciklusa reformi pravosuđa u Srbiji, procesa koji teče gotovo u kontinuitetu u protekle dve decenije, sa nekoliko etapa koje su obeležile značajne zakonodavne, personalne i institucionalne promene. U novije vreme, pitanje vladavine prava je…

Nacionalni PAR Monitor 2017/2018

Reforma javne uprave (RJU) danas se smatra fundamentalnim uslovom na putu pristupanja ka članstvu u EU. Kao složena i sveobuhvatna reforma, RJU se temeljno ocenjuje u regionu Zapadnog Balkana kroz prizmu Principa javne uprave, razvijenih od strane OECD/SIGMA i odobrenih…