Izveštaj o praćenju stanja u pravosuđu za 2021. godinu

Izveštaj je pripremljen na platformi saradnje organizacija civilnog društva i projekta „Otvorena vrata pravosuđa“, okupljenih oko zajedničke vrednosti unapređenja vladavine prava putem jačanja mehanizama sudske pravne zaštite građana. Izveštaj predstavlja rezultate drugog ciklusa praćenja stanja u pravosuđu, godinu dana nakon…

National PAR Monitor – Serbia

This PAR Monitor report, produced by the WeBER project, provides detailed monitoring results and recommendations for Serbia, based on a comprehensive, year-long research focused on PAR. The PAR Monitor adopts the EU principles of public administration as the main building block…

Siva knjiga javnih usluga

Siva knjiga javnih usluga u Srbiji nastala je kao rezultat sveobuhvatnih istraživanja o procesu kreiranja javnih politika u oblasti reforme javne uprave i kvalitetu javnih usluga, sprovedenih u okviru projekta „Partnerstvom do dobre JAvne uprave“. Cilj Sive knjige je da…