Početna / Publikacije / Unutrašnje tržište i konkurentnost / Program ekonomskih reformi (ERP) 2024 – 2026: Stare reforme u novom ruhu

Program ekonomskih reformi (ERP) 2024 – 2026: Stare reforme u novom ruhu

Program ekonomskih reformi (ERP) je najvažniji strateški dokument u ekonomskom dijalogu Evropske unije (EU) i kandidata (i potencijalnih kandidata) za članstvo u EU. To je ujedno, zajedno sa Fiskalnom strategijom, krovni ekonomski dokument Republike Srbije, jer za cilj ima celokupno unapređenje upravljanja ekonomskim politikama i ekonomskim razvojem.

Svrha ovog dokumenta je priprema države za učešće u procesu ekonomskog i fiskalnog nadzora koje se sprovodi u svim državama članicama EU (Evropski semestar). Počevši od 2015. godine, ERP se, kao takozvani prenosni (rolling) dokument, priprema na godišnjem nivou, sa projekcijama razvoja i struktirnim reformama koje će se sprovoditi u naredne tri godine.

Iako su izmene dugo najavljivane i iako je su svi akteri, počev od institucija države, pa do civilnog društva i drugih zainteresovanih strana očekivali promenu pristupa u kreiranju ERP, ipak je ova novina po pitanju drastičnog smanjenja broja strukturnih reformi i bolje prioritizacije došla neočekivano. Imajući to u vidu, za očekivati je da će ovaj ciklus (za period 2024 – 2026) biti neka vrsta pilota, u kom će se države i njihove institucije ponovo uvežbavati i uhodavati u izradi dokumenta, dok se očekuje da će prava implementacija smernica započeti od narednog ciklusa, te tako treba i posmatrati ovaj „probni“ period.

Zbog kratkog roka za ovu radikalnu promenu, vrlo je verovatno da će u ovom ciklusu da dođe samo da prepakivanja trenutno važećeg ERP dokumenta (2023 – 2025) i ukrupnjavanja već predviđenih strukturnih reformi. U ovom sižeu dati su predlozi na koji način bi tranzicija u ovom ciklusu najbolje mogla da se izvede. Analiza sa predlozima je izvršena za oblast Konkurentnost, s obzirom da Centar za evropske politike poseduje internu ekspertizu u toj sferi, ali može da se primeni lako i u preostale dve oblasti.

Ostale publikacije