Cirkularne migracije pre depopulacije!

Centar za evropske politike – CEP i Fondacija za razvoj ekonomske nauke – FREN od januara 2022. su sproveli projekat „Cirkularne migracije pre depopulacije! Inovativna rešenja za podsticanje cirkularne migracije kao stub povećane konkurentnosti i ekonomskog razvoja“, koji je podržala Evropska komisija.

Srbija se suočava sa ozbiljnim problemom emigracije koji treba strateški rešiti. Globalni indeks konkurentnosti 2018–2019. svrstao je Srbiju na 134. mesto od 137 rangiranih zemalja u kontekstu njene sposobnosti da zadrži talenat ili spreči „odliv mozgova“. Mnogi sektori u Srbiji su pogođeni trendom povećane emigracije kvalifikovanih radnika kao što su medicinske sestre, lekari, vozači itd. Bolji uslovi rada i perspektive za razvoj karijere koje se nude u razvijenim zemljama, posebno u EU, su najčešći faktori privlačenja radnika u datu zemlju. Prema izveštaju Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), oko 60% od približno 415.000 građana Srbije koji su otišli ​​između 2007. i 2016. godine su otišli u Nemačku. Izazovi regionalnog razvoja postali su prilično ozbiljni zbog neravnomernog smanjenja stanovništva u različitim regionima. Depopulisani regioni su obično istovremeno i ruralna ili postindustrijska područja sa niskim prihodima. Ovakvi strukturalni razlozi u kombinaciji sa inertnim lokalnim samoupravama i obesnažene OCD su preventivni faktori protiv cirkularne migracije.

U različitim oblastima, OCD u Srbiji se suočavaju sa višestrukim izazovima u pokušaju da prate i učestvuju u tekućim reformama i procesima EU integracija. Ovi izazovi su sveprisutni i protežu se u vremenu izvan mikroistorije u vezi sa trenutnim političkim preduslovima. Međutim, pogoršanje u protekloj deceniji ostaje zabrinjavajući problem. Kroz izvršenu transformaciju lokalnih/regionalnih OCD u Regionalne centre izvrsnosti za cirkularnu migraciju (ReCeEx), ovaj projekat je omogućio učešće OCD u konstruktivnom dijalogu o reformi politike, razvoju opcija javnih politika i preporuka zasnovanih na dokazima o cirkularnoj migraciji kroz koje direktno pomaže vladi u ispunjavanju srodnih političkih ciljeva i zadataka. Projekat je kroz opsežan proces izgradnje kapaciteta OCD za razumevanje političkog okruženja pospešio zalaganje za poboljšanje politike cirkularne migracije. Takođe je podigao svest vladinih aktera na različitim nivoima odlučivanja i opšte javnosti o važnosti inkluzivnog dijaloga o politici zasnovanom na dokazima i uključenosti OCD u ovoj oblasti.

Objavljeni proizvodi u okviru projekta:

Migratorni tokovi: odgovor države

Razbijanje mitova

Cirkularne i povratne migracije: komparativna analiza iskustava Bugarske, Estonije i Irske

Cirkularne i povratne migracije: Šta Srbija može da nauči iz iskustava zemalja Evropske unije?

Cirkularne migracije: Da li Srbija ima rešenje? .

Šta savetuju cirkularni i povratni migranti?

Preporuke za unapređenje procesa upravljanja cirkularnim migracijama

Cirkularne migracije: pojam i primer Srbije – Priručnik za cirkularne migracije

Ocena kvaliteta podrške cirkularnim migrantima u Srbiji

Događaji održani u okviru projekta:

Trening o građanskim konsultacijama za regionalne centre izvrsnosti – ReCeEx-e

Ko odlazi iz Srbije, a ko se vraća: doručak sa novinarima

Održane građanske konsultacije u Kraljevu, Nišu i Somboru

Cirkularnim migracijama do mladih i talenata

Jačanje zagovaračkih kapaciteta Regionalnih centara izvrsnosti

Podkast epizode snimljene u okviru projekta možete poslušati ovde.

Ostale inicijative