Ko odlazi iz Srbije, a ko se vraća: doručak sa novinarima

23 Maj 2023. – Danas je u organizaciji Centra za evropske politike (CEP)  i Fondacije za razvoj ekonomske nauke (FREN) i održan doručak sa novinarima na temu cirkularnih i povratnih migracija.

Domaćini doručka, ispred CEP-a i FREN-a, prof. Jelena Žarković, prof. Ana Aleksić-Mirić, Ana Milinković i Andrija Mladenović su se obratili novinarima uvodnim rečima, opisujući projekat kao i istraživanje sprovedeno na projektu o kom je bilo reči u nastavku. Jelena Žarković je govorila je o tome šta je u Srbiji planirano, pokrenuto i postignuto u oblasti cirkularnih migracija kao i gde bi to država mogla da poboljša svoje delovanje kada su u pitanju povratne i cirkularne migracije, dok se prof. Mirić Osvrnula na Analizu Akcionog plana za period 2021–2023. za sprovođenje Strategije o ekonomskim migracijama Republike Srbije za period 2021–2027 koja je urađena u okviru projekta Cirkularne migracije pre depopulacije! koji CEP i FREN zajedno sprovode uz podršku Delegacije EU u Srbiji, kao i na same rezultate te analize, osvrćući se na korišćenu metodologiju iz koje se zaključilo da su cirkularne migracije dosta kompleksne, kao i da je potrebno razumeti motive za odlazak ljudi, ali i pružiti im odgovarajuću podršku kada i ako se odluče za povratak u Srbiju.  

U nastavku je Ana Milinković, istraživačica u Centru za evropske politike, predstavila način na koji se evropske zemlje bore sa problemom odliva mozgova, kakav je njihov normativni i politički okvir. Predstavljeni su i konkretni zaključci kao i dobre prakse koje Srbija do sada nije primenila, a koje se primenjuju u zemljama kao što su Irska, Bugarska i Estonija koje su bile predmet istaživanja u okviru projekta.

Uroš Živković, konsultant u Tački povratka, koji je takođe bio na doručku, razgovarao je sa novinarima na temu usluga koje postoje za cirkularne migrante na Tački povratka i eUpravi,, da li ih koriste i kako su zadovoljni uslugama kao što su eUprava ili eDržavljanstvo, predstavljajući rezulate analize sprovedene u okviru ovog projekta.

Doručak sa novinarima sproveden je u okviru projekta Cirkularne migracije pre depopulacije! Inovativna rešenja za podsticanje cirkularne migracije kao stub povećane konkurentnosti i ekonomskog razvoja, čiji je jedan od ciljeva izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva sa lokala da učestvuju u procesu podrške cirkularnim migrantima i povratnicima kao i predlaganju javnih politika na nacionalnom i lokalnom nivou u cilju njihove bolje integracije.