Početna / Publikacije / Unutrašnje tržište i konkurentnost / Cirkularne i povratne migracije: Šta Srbija može da nauči iz iskustava zemalja Evropske unije?

Cirkularne i povratne migracije: Šta Srbija može da nauči iz iskustava zemalja Evropske unije?

Značaj cirkularnih migracija postaje sve veći u poslednjoj deceniji, globalno i kod nas. Srbija se već decenijama suočava sa značajnim demografskim izazovima. Niske stope prirodnog priraštaja u kombinaciji sa negativnim neto migracijama dovele su do depopulacije na nivou države, a posebno u ruralnim područjima i manje razvijenim regionima. Izlaz iz ovog problema se može tražiti upravo u cirkularnim migracijama, odnosno ponovljenim legalnim migracijama istog lica između dve ili više država.

Iako je emigracija iz Srbije danas višestruko olakšana u odnosu na prethodni period – pre svega nakon okončavanja sankcija i procesa demokratizacije, zatim i vizne liberalizacije, ali i bilateralnih sporazuma o olakšanom kretanju radne snage sa pojedinim članicama Evropske unije, Srbija se nada daljim pojednostavljenjima procedura, a pre svega u kontekstu budućeg pristupanja EU. Kao kandidat za članstvo u EU, Srbija bi trebalo spremno da dočeka sve promene koje će uslediti.

Iskustva zemalja Evropske unije, od kojih su pojedine već prošle ili trenutno prolaze kroz neke od problema koji Srbiju očekuju u narednim godinama – nedostatak kvalifikovane radne snage, starenje stanovništva, povećani odliv stanovništva nakon pristupanja EU, od neizmernog su značaja za donosioce odluka u Srbiji. Učenjem iz iskustva drugih, Srbija bi mogla da uštedi mnogo vremena u potrazi za modelom upravljanja cirkularnim i povratnim migracijama i merama koje bi mogle da ih motivišu. U skladu sa tim, ovaj rad analizira trenutno stanje u Srbiji, kao i situaciju i mere u vezi sa cirkularnim migracijama u tri države članice EU koje su se suočile sa velikim odlivom stanovništva i pronašle različite načine da se sa ovim odlivom bore – Estoniji, Irskoj i Bugarskoj. Ovaj rad ima za cilj da identifikuje potrebe cirkularnih migranata, ali i da ukaže na dobre prakse koje su navedene zemlje realizovale i koje su dale rezultate, ali i na greške koje su ove zemlje načinile, koje bi mogle da se koriste kao svojevrstan putokaz u upravljanju cirkularnim migracijama.

Ostale publikacije