Ka boljem praćenju demokratije na Zapadnom Balkanu

Cilj projekta je unapređenje kapaciteta Evropske komisije za efikasno praćenje i izveštavanje o reformama u funkcionisanju demokratskih institucija na Zapadnom Balkanu. Ovaj cilj dolazi u vreme kada se region suočava sa značajnim izazovima u upravljanju demokratskim institucijama, što ugrožava njegovu stabilnost, legitimitet upravljanja i verovatnoću budućeg proširenja.

Trenutne metode Komisije pokazale su se nedovoljno efikasnim u ispravnom ocenjivanju i merenju razvoja u ključnim oblastima kao što su izbori, parlament, upravljanje, civilno društvo i civilna kontrola nad bezbednosnim snagama. Izradom i predlaganjem snažnijih mehanizama za ocenjivanje, projekat ima za cilj da osigura da izveštaji Komisije budu verodostojni i pouzdani, što je neophodno za integritet procesa pristupanja EU, kao i za olakšavanje postepene integracije.

Projekat nastoji da postigne ovaj cilj kroz sledeća konkretna unapređenja i promene u pogledu načina na koji Komisija izveštava o stanju demokratija u zemljama Zapadnog Balkana:

  1. Kvantifikacija: Nakon uspešne implementacije metodologije kvantifikacije, funkcionisanje demokratskih institucija iz najnovijeg izveštaja o proširenju će dobiti numeričku vrednost (na skali od 1 do 5), omogućavajući merenje napretka u odnosu na izveštaje iz prethodnih godina.
  2. Praćenje doslednosti: Implementacija metodologije za praćenje doslednosti omogućiće poređenje dva paketa proširenja (2022. i 2023) i utvrđivanje stepena stagnacije ili trenda promene.
  3. Preporuke za predstojeću reviziju pristupa Komisije izradi godišnjih izveštaja: Projekat će pružiti konkretne preporuke zasnovane na kvantifikovanim podacima i analizama, s ciljem da utiče na proces revizije Komisije i integriše predložena unapređenja u okvir za ocenjivanje.

Pored osnovnih ciljeva, projekat će imati značajan uticaj kroz širenje rezultata. Nalazi i preporuke biće poslati Evropskoj komisiji i drugim relevantnim evropskim i nacionalnim akterima putem mejla, a po potrebi će biti organizovani i online sastanci. Struktuirane diskusije biće snimljene i emitovane kao podkasti, čineći nalaze dostupnim i razumljivim stručnoj zajednici. Takođe, biće organizovan vebinar za promociju rezultata istraživanja i diskusiju o opštem stanju demokratije na Zapadnom Balkanu, sa ciljem angažovanja šire publike iz regiona i EU.

Kontakt osoba: Strahinja Subotić, programski menadžer i viši istraživač, subotic.strahinja@cep.org.rs

Ostale inicijative