Izgradnja konsenzusa o inicijativi za fazno pristupanje EU

Sa početkom od oktobra 2023. godine, Centar za evropske politike (CEP) sprovodi projekat pod nazivom „Izgradnja konsenzusa o inicijativi za fazno pristupanje EU”.

Model za fazno pristupanje, inicijativa koju je CEP razvio u saradnji sa Centrom za evropske političke studije (CEPS) iz Brisela, postao je nezaobilazna tačka u diskusijama na temu budućnosti politike proširenja EU. Prvobitno predstavljen u oktobru 2021. godine, Model je pretrpeo znatno unapređenje u avgustu 2023. kada je objavljen Model 2.0 za fazno pristupanje. Model 2.0 je proistekao iz prethodno objavljenih 14 tematskih papira, čiji je nastanak podržao Fond za otvoreno društvo.

Projekat ima za cilj da maksimalizuje uticaj Modela 2.0 i informiše odluke u vezi sa proširenjem na samitima Evropskog saveta u decembru 2023. i martu 2024. i u susret dolazećim izborima za Evropski parlament. Cilj proširenja je postao još značajniji od početka ruske agresije na Ukrajinu, koja je dodatno naglasilla potrebu da EU prihvati Zapadni Balkan i ojača svoj geopolitički uticaj u regionu.

Projekat omogućava CEP-u da sprovede zagovaračke misije u članicama EU, strateški  tempirane neposredno pre i posle sastanka Evropskog saveta u decembru 2023., koji je bio ključan jer je na njemu usvojen Plan rasta za Zapadni Balkan, takođe vrsta postepene integracije. Misije obuhvataju široki spektar aktivnosti, uključujući i pojedinačne i grupne sastanke sa ključnim predstavnicima na srednjim i višim pozicijama u relevantnim ministarstvima, posebno onima koja su odgovorna za spoljne i evropske poslove. Takođe, osim na ministarstva, CEP je usmeren i na predstavnike zakonodavnih tela i organizacija civilnog društva kako bi se izgradio što širi konsenzus. Svaka misija, a štaviše i pojedinačni sastanci, prate agende posebno skrojene za svaku od obuhvaćenih zemalja, tako da adresiraju jedinstvene brige i interesovanja svakog pojedinačnog aktera. Takođe je važno napomenuti da je CEP iskoristio svoju snažnu i dobro povezanu mrežu kontakata u posećenim državama kako bi se osiguralo da svaka misija bude maksimalno efektivna u unapređivanju zagovaračkih ciljeva CEP-a.

Imajući u vidu potrebu za jednoglasnošću za bilo koju odluku u politici proširenja, ovaj projekat pokriva širok opseg država članica. Uključene su tradicionalno uticajne države u politici proširenja, kao i one za koje se smatra da imaju nesrazmerno veliki uticaj u odnosu na veličinu. Posebno je vođeno računa da se ne dupliraju napori u  zemljama u kojima je CEP već ranije uspostavio temeljne kontakte putem alternativnih kanala. Naposletku, zagovaračkim misijama obuhvaćene su sledeće zemlje:

 • Belgija
 • Danska
 • Estonija
 • Finska
 • Grčka
 • Holandija
 • Irska
 • Italija
 • Luksemburg
 • Nemačka
 • Poljska
 • Portugalija
 • Španija
 • Švedska.

Kontakt-osoba: Ljubica Kovačević, projektna menadžerka (ljubica.kovacevic@cep.org.rs

Ostale inicijative