Trening o građanskim konsultacijama za regionalne centre izvrsnosti – ReCeEx-e

29-31. mart 2023. – U Beogradu je, u organizaciji Fondacije za razvoj ekonomske nauke – FREN i Centra za evropske politike održan trening za odabrane regionalne centre izvrsnosti – ReCeEx-e, na temu sprovođenja građanskih konsultacija.

Predstavnici CEP-a i FREN-a su prvog dana polaznicima bliže objasnili projekat, kao i ono što je na njemu rađeno. Prof. Jelena Žarković iz FREN-a je govorila o svojoj studiji Cirkularne i povratne migracije: komparativna analiza iskustava Bugarske, Estonije i Irske. Nakon toga, prof. Ana Aleksić Mirić iz FREN-a je govorila o tome kako se mogu poboljšati kapaciteti regionalnih centara izvrsnosti za praćenje ekonomskih migracija, kao i o Oceni Akcionog plana za period 2021–2023. za sprovođenje Strategije o ekonomskim migracijama Republike Srbije za period 2021–2027. Potom su učesnicima predstavljeni pravila vidljivosti i komunikacija na ovom projektu.

Drugi i treći dan obuke bili su posvećeni građanskim konsultacijama, koje je predstavljala Korina Stratulat, viša analitičarka politika i šefica programa evropskih politika i institucija u briselskom EPC-ju. Ona je učesnicima predstavila osnove, principe i metode građanskih konsultacija, studije slučaja na osnovu iskustva EU sa građanskim konsultacijama, kao i naučene lekcije. Drugog dana učesnici su bili podeljeni u grupe, gde su naučene principe primenili u praksi. Radionica je završena plenarnom diskusijom i prezentacijama po grupama.

Radionica je održana u okviru projekta Cirkularne migracije pre depopulacije! Inovativna rešenja za podsticanje cirkularne migracije kao stub povećane konkurentnosti i ekonomskog razvoja, čiji je jedan od ciljeva izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva sa lokala da učestvuju u procesu podrške cirkularnim migrantima i povratnicima kao i predlaganju javnih politika na nacionalnom i lokalnom nivou u cilju njihove bolje integracije.