Jačanje zagovaračkih kapaciteta Regionalnih centara izvrsnosti

4-5. septembar 2023. – U okviru projekta Cirkularne migracije pre depopulacije! koji sprovode Fondacija za razvoj ekonomske nauke – FREN i Centar za evropske politike, četvrtog i petog septembra organizovana je dvodnevna online radionica za izgradnju zagovaračkih kapaciteta Regionalnih centara izvrsnosti za cirkularne migracije – ReCeEx.

Radionici su prisustvovali predstavnici sva tri regionalna centra, predstavnici FREN-a i CEP-a, dok je edukator, Vladimir Pavlović, bio zadužen za moderaciju i sprovođenje radionice. Radionica je uključivala prezentovanje osnovnih tehnika zagovaranja, modela i alata koji su u potpunosti prilagođeni temi i specifičnom kontekstu u Srbiji, kako bi Regionalni centri bili osnaženi da na lokalnom nivou zagovaraju usvajanje na činjenicama zasnovanih javnih politika koje podstiču i olakšavaju proces cirkularnih migracija.

Projekat „Cirkularne migracije pre depopulacije!” sprovode Fondacija za razvoj ekonomske nauke – FREN i Centar za evropske politike – CEP. Projekat se realizuje uz finansijsku pomoć Evropske unije.