Podrška za Razvoj Zapadnog Balkana kroz znanje

Centar za evropske politike (CEP) je srpski partner u konzorcijumu koji vodi Public Administration International (PAI), a koji je obezbedio Dugoročni sporazum sa Kancelarijom Ujedinjenih nacija UNOPS. Ovaj sporazum ima za cilj pružanje konsultantskih usluga i specijalizovanog stručnog znanja u vezi sa procesom pregovaranja o pristupanju EU i harmonizacijom propisa sa pravnim tekovinama EU u zemljama Zapadnog Balkana: Srbiji, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu*, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji.

Osnovni cilj programa je jačanje institucionalnih, administrativnih i zakonodavnih okvira i kapaciteta uz zajedničke napore.

Plan je da se Program realizuje do 31. decembra 2025. godine, kroz oko 200 individualnih projekata tehničke podrške malog obima u oblastima koje pokrivaju pregovarački klasteri 2-5, uključujući:

Klaster 2 – Unutrašnje tržište (Poglavlje Poglavlje 1- slobodno kretanje robe, Poglavlje 6 – pravo privrednih društava, Poglavlje 7 – pravo intelektualne svojine, Poglavlje 8 – konkurencija, Poglavlje 9 – finansijske usluge, Poglavlje 28 – zaštita potrošača i zdravlja)

Klaster 3 – Konkurentnost i inkluzibni rast (Poglavlje 10 – digitalna transformacija i mediji, Poglavlje 16 – oporezivanje, Poglavlje 20 – preduzetništvo i industrijska politika, Poglavlje 25 -nauka i istraživanje, Poglavlje 26 – obrazovanje i kultura, Poglavlje 29 – carinska unija)

Klaster 4 – Zelena agenda i održiva povezanost (Poglavlje 14 – transportna politika, Poglavlje 15 energetika, Poglavlje 21 – trans-evropske mreže, Poglavlje 27 – životna sredina i klimatske promene)

Klaster 5 – Resursi, poljoprivreda i kohezija (Poglavlje 11 – poljoprivreda i ruralni razvoj, Poglavlje 12 – bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika, Poglavlje 13 – ribarstvo, Poglavlje 22 tegionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, Poglavlje 33 – ginansijske i budžetske odredbe).

Ostale inicijative