Infrastruktura kvaliteta, faktori razvoja konkurentnosti – pripremne aktivnosti za unapređenje strateškog i zakonodavnog okvira

U zajedničkom poduhvatu sa grčkom konsultantskom kompanijom European Profiles i španskom kompanijom UNE, CEP je krajem 2022. godine krenuo u realizaciju zadataka Infrastruktura kvaliteta, faktori razvoja konkurentnosti – pripremne aktivnosti za unapređenje strateškog i zakonodavnog okvira, u okviru EU za bolje poslovno okruženje – projekat EU4BE finansiran od strane povereničkog fonda koji sprovodi Svetska banka -BETF.

Zadatak će se realizovati u periodu od 18 meseci, sa ciljem da se u Srbiji razvije kvalitetan infrastrukturni sistem kao jedan od ključnih preduslova za razvoj poslovnog okruženja u Srbiji, koji će privredi omogućiti pristup evropskim standardima i tehničkim propisima koji su usklađeni sa EU, razvijenu mrežu akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti i delotvornog nadzora usaglašenosti sa tehničkim propisima. Direktni korisnici ovog zadatka su Ministarstvo privrede, Institut za standardizaciju Srbije i Akreditaciono telo Srbije, dok su indirektni korisnici svi privredni subjekti u Srbiji.

Ostale inicijative