Operativni grant – Godišnji program rada CEP-a za 2023, u okviru Strateškog plana za oblast dobre vladavine

Dobra vladavina, a posebno reforma javne uprave (RJU), jedna je od prioritetnih programskih oblasti Centra za evropske politike (CEP) od osnivanja 2011. godine. Ovo je najrazvijenija programska oblast CEP-a i akcenat većine projekata je na reformi javne uprave. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu i dokazanoj stručnosti, CEP je prepoznat kao vodeća organizacija civilnog društva u Srbiji koja se bavi ovim temama.

Važnost dobrog upravljanja i reforme javne uprave za proces evropskih integracija potvrđena je i Strategijom proširenja Evropske komisije za 2014/2015. godinu, koja RJU ističe kao jedan od tri ključna stuba reformi u ranoj fazi procesa proširenja. Takođe, objavljivanje „Principa javne uprave“ od strane SIGMA programa Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (SIGMA/OECD) predstavljalo je dodatnu motivaciju za CEP da se posveti reformi javne uprave kao prioritetnoj oblasti. Strateški fokus CEP-a na reformi javne uprave dodatno je potvrđen 2020. godine kada je objavljena nova metodologija za proširenje Evropske unije.

Takođe, teme vezane za ekonomsko upravljanje  su u fokusu CEP-a od samog osnivanja. Značaj stabilne ekonomske politike naglašen je kroz Strategiju proširenja Evropske komisije koja poziva zemlje kandidate da pripreme Program ekonomskih reformi (ERP), ključni dokument o ekonomskom upravljanju koji priprema kandidate za učešće u Evropskom semestru. CEP se istakao kao jedan od lidera u zagovaranju jačeg uključivanja civilnog društva u pripremu i praćenje ERP-a i procesa selekcije strukturnih reformi. U skladu sa Organizacionom strategijom CEP-a za period 2021–2030, Strateški plan CEP-a za oblast dobre vladavine ima za cilj dalje jačanje učešća civilnog društva u implementaciji, praćenju i zagovaranju politika dobre vladavine u oblasti reforme javne uprave i ekonomskog upravljanja, u skladu sa politikama Evropske unije. Ovaj opšti cilj podržan je sa dva specifična cilja: 1. podržati analize civilnog društva, sprovođenje i praćenje politika koje imaju za cilj unapređenje reforme javne uprave i ekonomskog upravljanja u Srbiji; 2. podsticati angažovanje civilnog društva i na dokazima zasnovano, zagovaranje među ključnim akterima za refiormu javne uprave i ekonomsko upravljanje. Ovim će se ojačati kapaciteti civilnog društva za pružanje na dokazima zasnovanih, preporuka i doprinosa javnim politikama, kao i kapaciteti za učešće u dijalogu sa vlastima na nacionalnom i lokalnom nivou.

Godišnji program rada CEP-a za 2023. godinu (Operativni grant), u okviru CEP-ovog Strateškog plana za oblast dobre vladavine, finansirala je Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u okviru Programa podrške civilnom društvu 2021-2023.

Proizvodi objavljeni u okviru Operativnog granta:

Javne rasprave vs konsultacije

Portal eKonsultacije: novi instrument, nekorišćene prilike

Program ekonomskih reformi (ERP) 2024 – 2026: Stare reforme u novom ruhu

Održani događaji u okviru Operativnog granta:

Konsultacije javne uprave i civilnog društva o predlozima strukturnih reformi za novi ciklus ERP 2024-26

Diskusija o transparentnosti i inkluzivnosti kreiranja politika i propisa i sastanak WeBER 3.0 Nacionalne radne grupe

Ostale inicijative