Podrška procesu EU integracija Zapadnog Balkana omogućavanjem boljeg praćenja reformi u oblasti funkcionisanja demokratskih institucija

Centar za evropske politike (CEP) će od decembra 2022. do avgusta 2023. godine realizovao je projekat pod nazivom „Podrška procesu evropskih integracija zemalja Zapadnog Balkana omogućavanjem boljeg praćenja reformi u oblasti funkcionisanja demokratskih institucija“.

Godišnji izveštaji Evropske Komisije (EK) o stanju reformi u pregovaračkim poglavljima za sve kandidate i potencijalne kandidate jedan su od glavnih izvora za procenu posvećenosti ovih zemalja procesu evropskih integracija. Kao takvi, ovi izveštaji su osnova za odluku Saveta da otvori klastere ili zatvori poglavlja. Ipak, u praksi je sve očigledniji raskol između ove dve institucije EU. U stvari, dobijene povratne informacije od država članica jasno ukazuju značajan nivo nepoverenja kada je u pitanju pristup Evropske Komisije praćenju i proceni. Slično tome, OCD iz regiona su takođe aktivno pozivale da nalazi EK budu precizniji i tačniji, odnosno objektivni, tačni, nepristrasni i uporedivi.

Projekat je imao za cilj da podrži proces evropskih integracija zemalja Zapadnog Balkana (ZB) omogućavanjem boljeg praćenja reformi u oblasti funkcionisanja demokratskih institucija. Tim istraživača je mapirao i analizirao ključne elemente izveštaja Evropske Komisije o šest zemalja Zapadnog Balkana u podoblasti funkcionisanja demokratskih institucija. CEP-ov inovativni pristup je podrazumevao: 1. razvoj uporednog političkog proizvoda za poboljšanje konzistentnosti ocena EK u oblasti funkcionisanja demokratskih institucija ; 2. kreiranje metodologije za kvantifikovanu procenu postojećeg nivoa spremnosti u pomenutoj oblasti ; 3. implementacija metodologije koja će rezultirati jasnim procenama dotičnih zemalja.

Pored toga, ovaj projekat je obezbedio regionalno vlasništvo nad novim pristupom kroz saradnju i uključivanje regionalnih stručnjaka i njihov značajan doprinos. Projektne aktivnosti su rezultirale fokusiranim zagovaranjem i širenjem ključnih nalaza, poruka i preporuka datih u prethodno navedenim političkim proizvodima.

Kontakt osoba: Branko Birač, projektni menadžer (branko.birac@cep.org.rs)

Proizvodi objavljeni u okviru projekta:

Funkcionisanje demokratskih institucija: Identifikovanje nedoslednosti u godišnjim izveštajima Evropske komisije 2022. godine za Zapadni Balkan (ENG)

Korišćenje indikatora treće strane za kvantifikaciju funkcionisanja demokratskih institucija na Zapadnom Balkanu (ENG)

Procena Komisije funkcionisanja demokratskih institucija: dodavanje delova koji nedostaju (ENG)

Kvantifikacija funkcionisanja demokratskih institucija: Razvoj pouzdanog modela za Zapadni Balkan (ENG)

Produbljivanje i proširenje delokruga izveštavanja Komisije o razvoju i funkcionisanju demokratskih institucija na Zapadnom Balkanu (ENG)

Identifikovanje nedoslednosti u godišnjim izveštajima Evropske komisije za 2022. godinu za Zapadni Balkan (ENG)

Održani događaji u okviru projekta:

Vebinar: Diskusija o Paketu Proširenja za 2023 i funkcionisanje demokratskih institucija na Zapadnom Balkanu

Podkast epizodu (na engleskom jeziku) snimljenu u okviru projekta pogledajte ovde.

Ostale inicijative