Podrška procesu EU integracija Zapadnog Balkana omogućavanjem boljeg praćenja reformi u oblasti funkcionisanja demokratskih institucija

Centar za evropske politike (CEP) će od decembra 2022. do avgusta 2023. godine realizovati projekat pod nazivom „Podrška procesu evropskih integracija zemalja Zapadnog Balkana omogućavanjem boljeg praćenja reformi u oblasti funkcionisanja demokratskih institucija“.

Godišnji izveštaji Evropske Komisije (EK) o stanju reformi u pregovaračkim poglavljima za sve kandidate i potencijalne kandidate jedan su od glavnih izvora za procenu posvećenosti ovih zemalja procesu evropskih integracija. Kao takvi, ovi izveštaji su osnova za odluku Saveta da otvori klastere ili zatvori poglavlja. Ipak, u praksi je sve očigledniji raskol između ove dve institucije EU. U stvari, dobijene povratne informacije od država članica jasno ukazuju značajan nivo nepoverenja kada je u pitanju pristup Evropske Komisije praćenju i proceni. Slično tome, OCD iz regiona su takođe aktivno pozivale da nalazi EK budu precizniji i tačniji, odnosno objektivni, tačni, nepristrasni i uporedivi.

Projekat ima za cilj da podrži proces evropskih integracija zemalja Zapadnog Balkana (ZB) omogućavanjem boljeg praćenja reformi u oblasti funkcionisanja demokratskih institucija. Tim istraživača će mapirati i analizirati ključne elemente izveštaja Evropske Komisije o šest zemalja Zapadnog Balkana u podoblasti funkcionisanja demokratskih institucija. CEP-ov inovativni pristup će podrazumevati: 1. razvoj uporednog političkog proizvoda za poboljšanje konzistentnosti ocena EK u oblasti funkcionisanja demokratskih institucija ; 2. kreiranje metodologije za kvantifikovanu procenu postojećeg nivoa spremnosti u pomenutoj oblasti ; 3. implementacija metodologije koja će rezultirati jasnim procenama dotičnih zemalja.

Pored toga, ovaj projekat će obezbediti regionalno vlasništvo nad novim pristupom kroz saradnju i uključivanje regionalnih stručnjaka i njihov značajan doprinos. Projektne aktivnosti će takođe rezultirati fokusiranim zagovaranjem i širenjem ključnih nalaza, poruka i preporuka datih u prethodno navedenim političkim proizvodima.

Kontakt osoba: Branko Birač, projektni menadžer (branko.birac@cep.org.rs)  

Ostale inicijative

WeBER 3.0

Pokretači civilnog društva na Zapadnom Balkanu za reformisanu javnu upravu