Kafe Evropa

Šta je Europe Café? Europe Café predstavlja platformu za diskusije koje se odvijaju u opuštenoj, dinamičnoj i neformalnoj atmosferi. Okupljanja u formatu Europe Café-a se odvijaju radi razmene mišljenja, pitanja i ideja sa relevantnim akterima, donosiocima odluka, partnerskim organizacijama, organizacijama…

Kreiranje politika u Srbiji u svetlu vođenja pretpristupnih pregovora sa EU

Centar za evropske politike završio je sa sprovođenjem istraživačkog projekta Studija o kreiranju politika u Srbiji i predlozi za unapređenje u svetlu pretpristupnih pregovora sa EU u decembru 2013. godine, a koji je finansijski podržao Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Cilj istraživanja…

Povećanje učešća građana u dostizanju odgovorne vlasti u Srbiji

Centar za evropske politike sproveo je projekat u saradnji sa Državnom revizorskom institucijom Srbije (DRI) početkom marta 2013. godine, pod nazivom Povećanje učešća građana u dostizanju odgovorne vlasti u Srbiji. Cilje projekta bio je da se ustanove održive forme partnerstva DRI i organizacija civilnog…