THINK Initiative projekat

Centar za evropske politike (CEP) u saradnji sa austrijskim think tank-om i osnivačem ovog projekta (WebuildEurope.eu), učestvovao je u implementaciji THINK Initiative projekta, panevropske incijative sa ciljem razvijanja sveobuhvatnih evropskih strategija prema kineskoj inicijativi ,,Jedan pojas-jedan put” (Chinese Belt and Road Initiative…

The Open Society Think Tank Fund (TTF)

Centar za evropske politike (CEP) dobitnik je dvogodišnjeg granta koji dodeljuje The Open Society Think Tank Fund (TTF), u okviru programa Organizational Development Grants to Think Tanks. Osnovna namena je pružanje pomoći istraživačkim centrima (think tank) koji analiziraju jasno identifikovane političke, ekonomske…

Ka depolitizaciji i profesionalizaciji državno-službeničkog sistema u Srbiji

Septembra 2017. godine Centar za evropske politike je započeo sprovođenje istraživačkog projekta Ka depolitizaciji i profesionalizaciji državno-službeničkog sistema u Srbiji: Jačanje kapaciteta državnih službenika na položaju. Ovaj projekat je imao za cilj identifikaciju postojećeg stanja državno-službeničkog sistema u Srbiji, sa posebnim osvrtom na…

TRAIN program 2016: Osnovna prava u kontekstu pristupanja EU

Mlađa istraživačica u CEP-u Katarina Tadić učestvovala je u TRAIN programu 2016. u okviru kojeg je izradila siže politike „Urodnjavanje javnih politika u Srbiji – Razlog za (blagi) optimizam“ koji se bavi pitanjem urodnjavanja javnih politika (eng. gender mainstreaming) u kontekstu…

Fond za dobru upravu – GGF

Britanska podrška reformama u Srbiji Vlada Ujedinjenog Kraljevstva pruža podršku BiH, Gruziji, Moldaviji, Srbiji i Ukrajini u sprovođenju neophodnih reformi kroz Fond za dobru upravu (Good Governance Fund- GGF). Poseban stub GGF-a je mehanizam za tehničku pomoć namenjen podršci reformama u dve…