Zastupanje interesa Srbije u Evropskoj uniji – administrativni, finansijski i lobistički kapaciteti

Ovaj istraživački projekat se bavio do sada nedovoljno istraženom temom koja se tiče administrativnih, političkih i lobističkih kapaciteta Srbije usmerenih ka EU institucijama. U okviru ovog projekta izrađena je studija, kao i siže politike. Studija temeljno istražuje trenutno stanje kapaciteta Srbije i njegove glavne nedostatke i pruža preporuke za unapređenje kapaciteta, kako bi se obezbedio veći uspeh Srbije na njenom putu ka EU. Rezultati ove studije su usmereni ka donosiocima odluka u Srbiji i drugim zainteresovanim stranama.

Ovaj projekat je finansirao Open Society Initiative for Europe (Think Tank Fund – Open Society Foundations), u okviru programa podrške mladim profesionalcima. U sklopu ovog programa, CEP timu se pridružio Strahinja Subotić, koji je bio angažovan na ovom istraživanju.

Program podrške mladim profesionalacima nastoji da pomogne nezavisnim istraživačkim centrima iz Centralne i Istočne Evrope da privuku diplomce koji su nedavno završili master i doktorske programe društvenih i humanističkih nauka u inostranstvu, dajući im priliku da steknu iskustvo iz prve ruke u istraživanju politika.

Ostale inicijative