Koordiniranje praćenja implementacije Programa ekonomskih reformi (ERP) u oblasti četiri prioritetne strukturne reforme

Centar za evropske politike (CEP) izabran je za koordinatora praćenja implementacije Programa ekonomskih reformi (ERP) za period 2017-2019. godine u oblastima sledećih ERP prioritetnih strukturnih reformi: upravljanje javnim finansijama; tržište energije, saobraćaja i telekomunikacija; sektorski razvoj; spoljna trgovina i investicioni podsticaji. ERP je jedan od ključnih dokumenata u procesu evropskih integracija Republike Srbije i donosi se krajem svake godine, sa projekcijama za dve godine.

U periodu od septembra do decembra 2017. godine, CEP je, zahvaljujući finansijskoj podršci Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) pružao podršku Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU) kako bi kreiranje politika u okviru ERP-a koje su u vezi sa socijalnom inkluzijom bile bolje koordinisane unutar Vlade i kako bi se poboljšalo praćenje implementacije ovih politika i načina trošenja sredstava. Da bismo ojačali kapacitete civilnog društva za informisano učešće u procesu izrade, razvoja i praćenja gorenavedenih ERP prioritetnih strukturnih reformi i poboljšali dvosmernu komunikaciju Vlade i OCD u tom procesu,  redovno smo komunicirali sa Ministarstvom finansija, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i SIPRU,  organizovali konsultacije i radionice, sastanke relevantnih radnih grupa Nacionalnog konventa o EU (NKEU), radili na diseminaciji online materijala (infografici, prezentacije i izveštaji), kao i na širenju korisnih informacija putem društvenih mreža, sajta i medija.

CEP je takođe jedna od potpisnica (u okviru NKEU) Platforme za praćenje sprovođenja primene narednog ERP-a (za period 2018-2020) i za praćenje sprovođenja primene Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP).

Program ERP-a za period 2017-2019 možete preuzeti ovde.

Sastanci održani u okviru ovog projekta: 

Sastanak Radne grupe NKEU za Poglavlje 20
Sastanak Radne grupe NKEU za Poglavlje 10
Sastanak Radne grupe NKEU za Poglavlje 16
Sastanak Radne grupe NKEU za poglavlja 1 i 3

Ostale inicijative