Podizanje kapaciteta i zagovaračkog potencijala OCD Višegradske grupe i Zapadnog Balkana

Kreiranje politika na Zapadnom Balkanu odlikuje slabo i nesistematsko uključivanje organizacija civilnog društva (OCD) dok sa druge strane, zemlje Višegradske grupe –  Poljska, Češka, Slovačka i Mađarska (V4) imaju naprednije sisteme kreiranja javnih politika, koji obezbeđuju veće učešće organizacija civilnog društva, a same OCD imaju jače kapacitete i iskustvo u tom pogledu. Ipak, održivo i efikasno uključivanje OCD u procese kreiranja javnih politika na osnovu činjenica dugoročni je cilj za oba regiona.

Ovaj projekat se bavio nedostacima sistema kreiranja javnih politika i jačanjem kapaciteta OCD iz država Zapadnog Balkana kroz učenje iz iskustva zemalja V4, kako bi se postiglo njihovo aktivnije uključivanje u kreiranje politika i zagovaranje povoljnijeg zakonskog okruženja za OCD na Zapadnom Balkanu.

Putem razmene znanja i iskustva u regionu V4 i zajedno sa partnerima sa Zapadnog Balkana, kapaciteti i zagovarački potencijal organizacija iz oba regiona je podignut kroz studijske posete, obuke i radionice.

Dvodnevna regionalna obuka Učešće civilnog društva u procesu kreiranja politika: Iskustva Poljske i Mađarske održana je u Budvi. Obuka, koju je organizovao CEP, okupila je organizacije članice TEN mreže i partnere iz Poljske i Mađarske, kao i predstavnika Regionalne škole za javnu upravu – ReSPA.  Više o tome pogledajte ovde.

Predstavnik CEP-a, predstavnici ostalih zemalja članica TEN-a i državni službenici iz svake od zemalja zapadnog Balkana, učestvovali su i na studijskom putovanju u Bratislavi (Slovačka) i Pragu (Češka). Više o tome pogledajte ovde.

30. januara 2018. u Beogradu je, u organizaciji CEP-a održana završna konferencija ovog projekta, nazvana Uloga think tank organizacija u procesu donošenja politika: Izazovi i uticaj na području jugoistočne Evrope. Događaj je okupio više od 50 predstavnika organizacija civilnog društva i državne uprave. Među našim panelistima bili su predstavnici Saveta za regionalnu saradnju (RCC), Republičkog sekreterijata za javne politike, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, kao i predstavnici OCD iz Srbije i zemalja u regionu. Više o tome saznajte ovde.

Uključivanje i državnih službenika iz relevantnih institucija na Zapadnom Balkanu u ovaj projekat podiglo je njihovu svest i uticalo na odgovornost u donošenju odluka.

Više o rezultatima projekta, uključujući i publikacije koje su u okviru projekta proizvedene, možete pronaći ovde.

Ko?

Projekat su sprovele članice TEN mreže:

Centar za evropske politike (CEP), Srbija
Grupa za pravne i političke studije (GLPS), Kosovo
Vanjskopolitička inicijativa (VPI), Bosna i Hercegovina
Institut za demokratiju i medijaciju (IDM), Albanija
Institut za evropske politike (EPI), Makedonija
Institut Alternativa (IA), Crna Gora

i partnerske organizacije iz zemalja Višegradske grupe:

EUROPEUM – Institute for European Policy, Czech Republic
Central European University, Hungary
Slovak Governance Institute, Slovakia
Fundacja IDEA Rozwoju, Poland

Ostale inicijative