Podizanje kapaciteta i zagovaračkog potencijala OCD Višegradske grupe i Zapadnog Balkana

Kreiranje politika na Zapadnom Balkanu odlikuje slabo i nesistematsko uključivanje organizacija civilnog društva (OCD) dok sa druge strane, zemlje Višegradske grupe –  Poljska, Češka, Slovačka i Mađarska (V4) imaju naprednije sisteme kreiranja javnih politika, koji obezbeđuju veće učešće organizacija civilnog društva, a same OCD imaju jače kapacitete i iskustvo u tom pogledu. Ipak, održivo i efikasno uključivanje OCD u procese kreiranja javnih politika na osnovu činjenica dugoročni je cilj za oba regiona.

Ovaj projekat se bavio nedostacima sistema kreiranja javnih politika i jačanjem kapaciteta OCD iz država Zapadnog Balkana kroz učenje iz iskustva zemalja V4, kako bi se postiglo njihovo aktivnije uključivanje u kreiranje politika i zagovaranje povoljnijeg zakonskog okruženja za OCD na Zapadnom Balkanu.

Putem razmene znanja i iskustva u regionu V4 i zajedno sa partnerima sa Zapadnog Balkana, kapaciteti i zagovarački potencijal organizacija iz oba regiona je podignut kroz studijske posete, obuke i radionice.

Dvodnevna regionalna obuka Učešće civilnog društva u procesu kreiranja politika: Iskustva Poljske i Mađarske održana je u Budvi. Obuka, koju je organizovao CEP, okupila je organizacije članice TEN mreže i partnere iz Poljske i Mađarske, kao i predstavnika Regionalne škole za javnu upravu – ReSPA.  Više o tome pogledajte ovde.

Predstavnik CEP-a, predstavnici ostalih zemalja članica TEN-a i državni službenici iz svake od zemalja zapadnog Balkana, učestvovali su i na studijskom putovanju u Bratislavi (Slovačka) i Pragu (Češka). Više o tome pogledajte ovde.

30. januara 2018. u Beogradu je, u organizaciji CEP-a održana završna konferencija ovog projekta, nazvana Uloga think tank organizacija u procesu donošenja politika: Izazovi i uticaj na području jugoistočne Evrope. Događaj je okupio više od 50 predstavnika organizacija civilnog društva i državne uprave. Među našim panelistima bili su predstavnici Saveta za regionalnu saradnju (RCC), Republičkog sekreterijata za javne politike, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, kao i predstavnici OCD iz Srbije i zemalja u regionu. Više o tome saznajte ovde.

Uključivanje i državnih službenika iz relevantnih institucija na Zapadnom Balkanu u ovaj projekat podiglo je njihovu svest i uticalo na odgovornost u donošenju odluka.

Više o rezultatima projekta, uključujući i publikacije koje su u okviru projekta proizvedene, možete pronaći ovde.

Ko?

Projekat su sprovele članice TEN mreže:

Centar za evropske politike (CEP), Srbija
Grupa za pravne i političke studije (GLPS), Kosovo
Vanjskopolitička inicijativa (VPI), Bosna i Hercegovina
Institut za demokratiju i medijaciju (IDM), Albanija
Institut za evropske politike (EPI), Makedonija
Institut Alternativa (IA), Crna Gora

i partnerske organizacije iz zemalja Višegradske grupe:

EUROPEUM – Institute for European Policy, Czech Republic
Central European University, Hungary
Slovak Governance Institute, Slovakia
Fundacja IDEA Rozwoju, Poland

Ostale inicijative

WeBER 3.0

Pokretači civilnog društva na Zapadnom Balkanu za reformisanu javnu upravu