THINK Initiative projekat

Kako zemlje Zapadnog Balkana i EU mogu da adresiraju politički i ekonomski uticaj Kine?

Centar za evropske politike (CEP) u saradnji sa austrijskim think tank-om i osnivačem ovog projekta (WebuildEurope.eu), učestvovao je u implementaciji THINK Initiative projekta, panevropske incijative sa ciljem razvijanja sveobuhvatnih evropskih strategija prema kineskoj inicijativi ,,Jedan pojas-jedan put” (Chinese Belt and Road Initiative – BRI).

Uloga CEP-a u projektu je bila da pruži strateške preporuke donosiocima odluka u EU i u regionu Zapadnog Balkana, kako bi se bolje pozicionirale u odnosu na BRI. U tom cilju, CEP je istraživao prirodu i uticaj angažmana Kine u ovom regionu i analizirao političke i ekonomske odnose između Zapadnog Balkana i Kine u kontekstu procesa pridruživanja i pristupanja EU.

U skladu sa tim, CEP je:

  • Analizirao razvoj političkih odnosa između zemalja Zapadnog Balkana i Kine i procenjivao mogućnosti, rizike i izazove za regionalnu i nacionalnu političku dinamiku;
  • Obezbedio procenu kineskih investicija i kredita zemljama Zapadnog Balkana i njihovim direktnim i indirektnim efektima na ekonomsku i političku situaciju u ovim zemljama;
  • Izradio preporuke za donosioce odluka u EU, kako bi se poboljšala koordinacija politika o pitanjima u vezi sa Kinom u regionu Zapadnog Balkana.

U izrađenoj studiji, CEP je analizirao prirodu i uticaj učešća Kine na Zapadnom Balkanu u kontekstu procesa pridruživanja i pristupanja regiona EU i dao preporuke donosiocima odluka u Srbiji i EU.

Ostale inicijative