Efekti mehanizama EU za merenje napretka zemalja Zapadnog Balkana – BENČER

Tokom 2017. godine, Centar za evropske politike, u saradnji sa partnerima iz TEN mreže, učestvovao je u projektu BENCHER (Benchmarking for EU Reform – How effective?). Cilj ovog projekta je bio ispitivanje efikasnosti mehanizama EU za merenje napretka država Zapadnog Balkana (benchmarking). Pored toga, projekat je nastojao da pruži doprinos razvoju benchmarking mehanizma kao podsticaja za reforme u ovim zemljama povezane sa procesom pristupanja EU. Projekat je bio posvećen razmeni znanja i iskustava između zemalja, i težio napretku regionalne saradnje think tank-ova koji se bave integracijom u EU, uzimajući u obzir da partneri iz svih zemalja u regionu učestvuju u ovom projektu.

Na dvodnevnoj regionalnoj konferenciji „EU i Zapadni Balkan: Ka većoj kredibilnosti i posvećenosti obeju strana“ održanoj u Beogradu 13. i 14. marta, predstavljeni su rezultati BENČER projekta. Više o tome čitajte ovde.

Publikacije nastale u okviru ovog projekta možete pronaći ovde i ovde.

Opis projekta je dostupan i na albanskombosanskommakedonskom, kao i na engleskom jeziku.

Projekat je finansirao European fund for the Balkans.

Ostale inicijative