Ka depolitizaciji i profesionalizaciji državno-službeničkog sistema u Srbiji

Septembra 2017. godine Centar za evropske politike je započeo sprovođenje istraživačkog projekta Ka depolitizaciji i profesionalizaciji državno-službeničkog sistema u Srbiji: Jačanje kapaciteta državnih službenika na položaju. Ovaj projekat je imao za cilj identifikaciju postojećeg stanja državno-službeničkog sistema u Srbiji, sa posebnim osvrtom na proces profesionalizacije i depolitizacije najviših rukovodećih pozicija – državnih službenika na položaju. Projekat je realizovan uz podršku Ambasade Francuske u Srbiji.

Imajući u vidu da osoba na ovom položaju predstavlja sponu između politički postavljenih lica (ministara i državnih sekretara) sa jedne i državnih službenika na izvršilačkim radnim mestima sa druge strane, smatramo da on istovremeno treba da bude profesionalac sa ekspertizom u relevantnoj oblasti, ali i da poseduje druge specifične veštine za obavljanje rukovodećih poslova u upravi. U studiji koja je izrađena u okviru ovog projekta dati su predlozi za popravljanje trenutnog stanja i kreiranje modela idealnog državnog službenika. Tokom procesa izrade studije organizovan je i Okrugli sto na kome se debatovalo o statusu, ulozi, nadležnosti i odgovornosti ovih lica i razmotrila iskustva francuskog modela, koji će izneti bivši i sadašnji državni službenici ove zemlje.

Ostale Inicijative

Partnerstvo za otvorenu upravu

Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) je inicijativa koja je lansirana 2011. godine sa ciljem da unapredi otvorenost vlada širom sveta,…