Ka depolitizaciji i profesionalizaciji državno-službeničkog sistema u Srbiji

Septembra 2017. godine Centar za evropske politike je započeo sprovođenje istraživačkog projekta Ka depolitizaciji i profesionalizaciji državno-službeničkog sistema u Srbiji: Jačanje kapaciteta državnih službenika na položaju. Ovaj projekat je imao za cilj identifikaciju postojećeg stanja državno-službeničkog sistema u Srbiji, sa posebnim osvrtom na proces profesionalizacije i depolitizacije najviših rukovodećih pozicija – državnih službenika na položaju. Projekat je realizovan uz podršku Ambasade Francuske u Srbiji.

Imajući u vidu da osoba na ovom položaju predstavlja sponu između politički postavljenih lica (ministara i državnih sekretara) sa jedne i državnih službenika na izvršilačkim radnim mestima sa druge strane, smatramo da on istovremeno treba da bude profesionalac sa ekspertizom u relevantnoj oblasti, ali i da poseduje druge specifične veštine za obavljanje rukovodećih poslova u upravi. U studiji koja je izrađena u okviru ovog projekta dati su predlozi za popravljanje trenutnog stanja i kreiranje modela idealnog državnog službenika. Tokom procesa izrade studije organizovan je i Okrugli sto na kome se debatovalo o statusu, ulozi, nadležnosti i odgovornosti ovih lica i razmotrila iskustva francuskog modela, koji će izneti bivši i sadašnji državni službenici ove zemlje.

Ostale inicijative