Fond za dobru upravu – GGF

Britanska podrška reformama u Srbiji

Vlada Ujedinjenog Kraljevstva pruža podršku BiH, Gruziji, Moldaviji, Srbiji i Ukrajini u sprovođenju neophodnih reformi kroz Fond za dobru upravu (Good Governance Fund- GGF). Poseban stub GGF-a je mehanizam za tehničku pomoć namenjen podršci reformama u dve prioritetne oblasti – dobra uprava i privredni razvoj, u okviru kojih će se naročita pažnja posvetiti sledećim podoblastima: borba protiv korupcije, unapređenje poslovnog okruženja, reforma pravosuđa, reforma ključnih sektora (npr. bankarskog sektora i sektora energetike), jačanje vladavine prava i podrška nezavisnosti medija. Cilj Fonda je veća politička i ekonomska stabilnost, uz istovremeno smanjenje siromaštva i povećanje privrednog rasta. GGF je predviđen za period od najmanje tri godine (počevši od 2015) sa raspoloživim sredstvima koja se utvrđuju za svaku fiskalnu godinu. Mehanizmom za tehničku pomoć u Srbiji upravlja firma PricewaterhouseCoopers (PwC) iz UK, zajedno sa PwC iz Srbije i think tank organizacijom Centar za evropske politike – CEP, u bliskoj saradnji sa Britanskom ambasadom u Srbiji.

Kontakt: Ranka Miljenović, izvršna direktorka (ranka.miljenovic@cep.org.rs)

Ostale Inicijative

Partnerstvo za otvorenu upravu

Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) je inicijativa koja je lansirana 2011. godine sa ciljem da unapredi otvorenost vlada širom sveta,…