Fond za dobru upravu – GGF

Vlada Ujedinjenog Kraljevstva pruža podršku BiH, Gruziji, Moldaviji, Srbiji i Ukrajini u sprovođenju neophodnih reformi kroz Fond za dobru upravu (Good Governance Fund- GGF). Poseban stub GGF-a je mehanizam za tehničku pomoć namenjen podršci reformama u dve prioritetne oblasti – dobra uprava i privredni razvoj, u okviru kojih će se naročita pažnja posvetiti sledećim podoblastima: borba protiv korupcije, unapređenje poslovnog okruženja, reforma pravosuđa, reforma ključnih sektora (npr. bankarskog sektora i sektora energetike), jačanje vladavine prava i podrška nezavisnosti medija. Cilj Fonda je veća politička i ekonomska stabilnost, uz istovremeno smanjenje siromaštva i povećanje privrednog rasta. GGF je predviđen za period od najmanje tri godine (počevši od 2015) sa raspoloživim sredstvima koja se utvrđuju za svaku fiskalnu godinu. Mehanizmom za tehničku pomoć u Srbiji upravlja firma PricewaterhouseCoopers (PwC) iz UK, zajedno sa PwC iz Srbije i think tank organizacijom Centar za evropske politike – CEP, u bliskoj saradnji sa Britanskom ambasadom u Srbiji.

Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, takođe pruža podršku zemljama Istočnog partnerstva i zemljama Zapadnog Balkana (Bosni i Hercegovini, Srbiji i Severnoj Makedoniji) u sprovođenju neophodnih reformi kroz Fond za dobru upravu (Good Governance Fund – GGF) od 2020. godine. Poseban stub GGF-a je tehnička pomoć namenjena: reformama za razvoj poslovnog okruženja i upravljanja privredom, izgradnji kapaciteta u javnoj upravi, borbi protiv korupcije i reformi pravosuđa, reformi javnih preduzeća, te osnaživanju medija i civilnog društva.

Cilj ovakve podrške je veća efektivnost političkih i privrednih institucija u gorenavedenim zemljama. U planu je da se ovakav vid podrške pruža u iduće tri i po godine (počev od 2020. godine) sa raspoloživim sredstvima koja se utvrđuju za svaku fiskalnu godinu. Kada je reč o Srbiji, tehničku pomoć vodi firma „Tetra teh“ (Tetra Tech) iz Ujedinjenog Kraljevstva, zajedno sa Centrom za evropske politike – CEP, a u bliskoj saradnji sa Britanskom ambasadom u Beogradu.

Kontakt osoba: Ranka Miljenović, izvršna direktorka – ranka.miljenovic@cep.org.rs

Ostale inicijative