Implementacija zajedničkih rešenja iz oblasti antikorupcije i dobre vladavine u Jugoistočnoj Evropi

Od januara 2021. godine, Centar za evropske politike (CEP) učestvuje u trogodišnjoj projektnoj inicijativi koju finansiraju Island, Lihtenštajn i Norveška kroz Fond za regionalni razvoj EEP i Norveške pod nazivom „Implementacija zajedničkih rešenja iz oblasti antikorupcije i dobre vladavine u Jugoistočnoj Evropi: Inovativne prakse i javno-privatno partnerstvo“ zajedno sa partnerskim organizacijama iz još osam zemalja Jugoistočne Evrope i tri međunarodna ekspertska partnera:

Centar za studije demokratije (CSD) iz Bugarske (Koordinator projekta)
Rumunsko akademsko društvo iz Rumunije
Institut za Demokratiju „Societas Civilis“ Skoplje, iz Severne Makedonije
Udruženje građana „Zašto ne“ iz Bosne i Hercegovine
Centar za demokratsku tranziciju iz Crne Gore
Albanski centar za ekonomska istraživanja (ACER) iz Albanije
Državni institut za transparentnost (GTI) iz Mađarske
Institut za javne finansije iz Hrvatske
Državna komisija za prevenciju korupcije Severne Makedonije
Regionalna antikorupcijska inicijativa (RAI)
Regionalni savet za saradnju (RCC)
Kr. Mihelsen Institut.
Glavni cilj projekta je uspostavljanje zajedničkih rešenja u oblasti antikorupcije kako bi se povećala odgovornost državnih institucija i osnažio civilni sektor i standard vladavine prava u državama Jugoistočne Evrope. To će biti učinjeno kroz podizanje kapaciteta za implementaciju dokazanih evropskih instrumenata za društvena istraživanja i uspostavljanjem platforme javno-privatnog partnerstva za transfer znanja između civilnog i javnog sektora u devet zemalja. Ideja inicijative je da ukloni nedostatke koji postoje u implementaciji antikorupcijskih politika i javnih nabavki širom Jugoistočne Evrope i na taj način pojača uticaj planiranog povećanja infrastrukturne podrške Evropske unije do 2025. godine. Ovaj projekat udružuje resurse najveće grassroot mreže civilnog društva iz oblasti antikorupcije – Liderstvo za razvoj i integritet Jugoistočne Evrope (SELDI), gorepomenutih međunarodnih ekspertskih organizacija i Državne komisije za prevenciju korupcije Severne Makedonije i resurs centra za antikorupciju U4.

Partneri će implementirati instrument Monitoring antikorupcijskih politika (MACPI) što će dovesti do izrade devet analiza, odnosno tehničkih izveštaja dopunjenih sekundarnim istraživanjima i procesom konsultacija koji će zajedno biti predstavljeni rukovodstvu analiziranih javnih institucija. Dodatno, nakon ažuriranja „Opentender.eu“ instrumenta u skladu sa ekstenzivnim analizama javnih nabavki i novim indikatorima rizika od korupcije, on će biti implementiran u pomenutih devet zemalja Jugoistočne Evrope na godišnjem nivou. Konačno, biće kreirani i godišnji izveštaja dobrog upravljanja u zemljama Jugoistočne Evrope koji će inkorporirati i ključne nalaze MACPI i „Opentender“ instrumenata. O njima će se diskutovati i na forumima javnih politika koji će se održati u okviru ove projektne intervencije. Uticaj projekta će biti dodatno pojačan sveobuhvatnom komunikacionom strategijom, a partneri će razviti i specifične ideje i poruke za zagovaranje koje će preneti na format javno-privatnog partnerstva.

Projekat predstavlja jedinstvenu priliku da se pokrene akcija javno-privatnog karaktera i integrišu najbolje prakse iz Evropske unije i zajednička rešenja iz oblasti sprečavanja korupcije što će doprineti umanjenju socijalnih i ekonomskih dispariteta u okviru Evropskog ekonomskog prostora.

Kontakt: Andrija Mladenović, projektni menadžer – andrija.mladenovic@cep.org.rs

Ostale inicijative

WeBER 3.0

Pokretači civilnog društva na Zapadnom Balkanu za reformisanu javnu upravu