Implementacija zajedničkih rešenja iz oblasti antikorupcije i dobre vladavine u Jugoistočnoj Evropi

Od januara 2021. godine, Centar za evropske politike (CEP) je učestvovao u trogodišnjoj projektnoj inicijativi koju finansiraju Island, Lihtenštajn i Norveška kroz Fond za regionalni razvoj EEP i Norveške pod nazivom „Implementacija zajedničkih rešenja iz oblasti antikorupcije i dobre vladavine u Jugoistočnoj Evropi: Inovativne prakse i javno-privatno partnerstvo“ zajedno sa partnerskim organizacijama iz još osam zemalja Jugoistočne Evrope i tri međunarodna ekspertska partnera:

Centar za studije demokratije (CSD) iz Bugarske (Koordinator projekta)
Rumunsko akademsko društvo iz Rumunije
Institut za Demokratiju „Societas Civilis“ Skoplje, iz Severne Makedonije
Udruženje građana „Zašto ne“ iz Bosne i Hercegovine
Centar za demokratsku tranziciju iz Crne Gore
Albanski centar za ekonomska istraživanja (ACER) iz Albanije
Državni institut za transparentnost (GTI) iz Mađarske
Institut za javne finansije iz Hrvatske
Državna komisija za prevenciju korupcije Severne Makedonije
Regionalna antikorupcijska inicijativa (RAI)
Regionalni savet za saradnju (RCC)
Kr. Mihelsen Institut.
Glavni cilj projekta je bio uspostavljanje zajedničkih rešenja u oblasti antikorupcije kako bi se povećala odgovornost državnih institucija i osnažio civilni sektor i standard vladavine prava u državama Jugoistočne Evrope. To je učinjeno kroz podizanje kapaciteta za implementaciju dokazanih evropskih instrumenata za društvena istraživanja i uspostavljanjem platforme javno-privatnog partnerstva za transfer znanja između civilnog i javnog sektora u devet zemalja. Ideja inicijative je bila da ukloni nedostatke koji postoje u implementaciji antikorupcijskih politika i javnih nabavki širom Jugoistočne Evrope i na taj način pojača uticaj planiranog povećanja infrastrukturne podrške Evropske unije do 2025. godine. Ovaj projekat je udružio resurse najveće grassroot mreže civilnog društva iz oblasti antikorupcije – Liderstvo za razvoj i integritet Jugoistočne Evrope (SELDI), gorepomenutih međunarodnih ekspertskih organizacija i Državne komisije za prevenciju korupcije Severne Makedonije i resurs centra za antikorupciju U4.

Partneri su implementirali instrument Monitoring antikorupcijskih politika (MACPI) što je dovelo do izrade devet analiza, odnosno tehničkih izveštaja dopunjenih sekundarnim istraživanjima i procesom konsultacija koji je zajedno bio predstavljen rukovodstvu analiziranih javnih institucija. Dodatno, nakon ažuriranja „Opentender.eu“ instrumenta u skladu sa ekstenzivnim analizama javnih nabavki i novim indikatorima rizika od korupcije, on je bio implementiran u pomenutih devet zemalja Jugoistočne Evrope na godišnjem nivou. Konačno, kreirani su i godišnji izveštaji dobrog upravljanja u zemljama Jugoistočne Evrope koji su inkorporirali i ključne nalaze MACPI i „Opentender“ instrumenata. O njima se diskutovalo i na forumima javnih politika koji su održani u okviru ove projektne intervencije. Uticaj projekta je bio dodatno pojačan sveobuhvatnom komunikacionom strategijom, a partneri su razvili i specifične ideje i poruke za zagovaranje koje su prenete na format javno-privatnog partnerstva.

Projekat je predstavljao jedinstvenu priliku da se pokrene akcija javno-privatnog karaktera i integrišu najbolje prakse iz Evropske unije i zajednička rešenja iz oblasti sprečavanja korupcije što je doprinelo umanjenju socijalnih i ekonomskih dispariteta u okviru Evropskog ekonomskog prostora.

Kontakt: Andrija Mladenović, projektni menadžer – andrija.mladenovic@cep.org.rs

Publikacije objavljene u okviru projekta:

Otkrivanje izazova u javnim nabavkama u Srbiji – Poziv na promenu (ENG)

Zaustavljanje zarobljavanja država u Jugoistočnoj Evropi – Implementacija efikasnih instrumenata za prijavu imovine i politički izložene kompanije (ENG)

Igra žmurki – Prijava prihoda i imovine javnih funkcionera

Procena zarobljene države na sektorskom nivou – Priručnik za obuku (ENG)

Objavljeni blogovi u okviru projekta:

Prijava imovine u zemljama Jugoistočne Evrope: (ne)dovoljno uspešan instrument za prevenciju korupcije

Javne nabavke: Kočnica ili stepenik u evropskim integracijama Srbije?

Kuda Srbiju vode konstante manjkavosti u javnim nabavkama? (ENG)

Održani događaji u okviru projekta:

Primena zajedničkih rešenja za borbu protiv korupcije i dobro upravljanje u Jugoistočnoj Evropi: inovativne prakse i javno-privatno partnerstvo

Prva godišnja letnja škola: Metodologije za praćenje antikoruptivnih politika, zarobljavanja države i integriteta javnih nabavki

Zarobljavanje države u Jugoistočnoj Evropi: ispunjavanje evropskog obećanja o vladavini prava

Pratimo tokove novca: Nadzor nad nezakonitim finansijskim tokovima i suzbijanje šema za izbegavanje sankcija

Ostale inicijative