Francuska i Zapadni Balkan: strateško angažovanje

U skladu sa francuskom Strategijom za Zapadni Balkan usvojenom 2019. godine, Centar za evropske politike (CEP) učestvuje na projektu koji naglašava ponovno angažovanje Francuske u regionu – Francuska i Zapadni Balkan – strateško angažovanje; Unapređivanje društvene razmene, promovisanje političke i ekonomske saradnje zajedno sa partnerima iz Evrope i regiona:

Primećujući da, uprkos snažnim istorijskim afinitetima, Francuska nije imala vodeću ulogu na Zapadnom Balkanu, a u skladu sa ponovnim angažovanjem Francuske u evropskim poslovima s ciljem jačanja strateške autonomije Unije, Pariz je preduzeo definitivan korak ka intenziviranju ekonomskih, političkih i društvenih odnosa sa regionom. U tom cilju, Francuska je, zajedno sa Nemačkom, pokrenula nekoliko projekata, proširila mandat Francuske razvojne agencije i dala zeleno svetlo za početak pristupnih pregovora sa Albanijom i Severnom Makedonijom.

Ovaj projekat ima za cilj promociju dugoročne stabilnosti u regionu kroz jačanje akademske razmene sa univerzitetima i osnaživanje civilnog društva Zapadnog Balkana i Francuske. Pored toga, projekat istražuje mogućnosti za dalje jačanje političke i ekonomske saradnje između Zapadnog Balkana i Francuske imajući u vidu evropsku budućnost regiona.

Projekat će biti sproveden tokom 2021. godine, prethodeći francuskom predsedavanju Savetu, sa sledećim očekivanim ishodima:

  • Uvodni događaj organizovan na francuskom 8. juna 2021;
  • Tri regionalna online događaja organizovana na Zapadnom Balkanu do jula 2021. sa ciljem diskutovanja o ključnim preporukama po pitanju ekonomske, političke i društvene saradnje;
  • Na osnovu ovih događaja, eksperti iz regiona će raditi na pripremi tri predloga praktičnih politika/ strateških putokaza koji će biti objavljen na engleskom i francuskom jeziku do oktobra 2021;
  • Preporuke eksperata će biti predstavljene na tri događaja organizovana u Francuskoj u periodu između oktobra i decembra 2021. (o pitanjima ekonomske, političke i društvene saradnje).

Projekat finansira Ambasada Francuske u Srbiji, Francuski institut u Srbiji, Euro Créative i Austro-francuski centar za približavanje u Evropi (OFZ).

Ostale inicijative