EU kao promoter demokratije ili „stabilitokratije“ na Zapadnom Balkanu?

Počev od avgusta 2021. godine, Think for Europe Netvork (TEN) radila je na istraživačkom projektu „EU kao promoter demokratije ili ’stabilitokratije’ na Zapadnom Balkanu?“. Ovaj projekat se realizuje u partnerstvu sa Holandskim institutom za međunarodne odnose „Klingendejl“.

Svojom politikom proširenja EU pokušava da podstakne demokratizaciju u regionu Zapadnog Balkana. Sada kada dalje reforme u određenom broju zemalja tek sporo napreduju ili izgledaju kao da su čak u ćorsokaku, sve se više pažnje poklanja negativnim sporednim efektima politika EU. Literatura o proširenju EU primećuje da, uprkos svojim demokratskim ciljevima, strategije i politike EU nenamerno doprinose formiranju takozvanih stabilitokratija u regionu: zemalja sa očiglednim demokratskim nedostacima koje istovremeno tvrde da obezbeđuju proevropsku stabilnost.

Projekat se fokusirao na šest zemalja Zapadnog Balkana. Za svaku zemlju, on procenjuje kako se nedostaci u politikama proširenja EU koji su identifikovani u literaturi odigravaju u praksi nudeći refleksiju o primenljivosti teorijskog okvira za konkretnu zemlju, potkrepljeno procenom brojnih studija slučaja.

Projekat se sprovodio tokom 2021. i kulminirao Klingendejlovim izveštajem na engleskom, sa doprinosima TEN partnera, po jedan za svaku zemlju zapadnobalkanske šestorke.

Ovaj projekat finansiraju holandsko Ministarstvo spoljnih poslova i Ministarstvo odbrane.


Koordinator projekta: Centar za evropske politike – CEP, Beograd
Kontakt osoba: Strahinja Subotić, programski menadžer i viši istraživač strahinja.subotic@cep.org.rs

Ostale inicijative