Evropeizacija izvan procesa

U januaru 2019. Mreža Think for Europe počela je da sprovodi dvogodišnji projekat „Evropeizacija izvan procesa“ u okviru Mreže, podržan od strane Inicijative otvorenog društva za Evropu (OSIFE). Koordinator projekta je Centar za evropsku politike – CEP Beograd.

U okviru ovog projekta, TEN će ojačati saradnju sa renomiranim istraživačkim centrima iz Nemačke, Francuske, Holandije, Italije i Finske, u cilju poboljšanja kvaliteta komunikacije o proširenju EU u širem okviru predstojećeg redefinisanja EU i svoju budućnost. Naš pristup u ovom projektu je da se zalažemo ne za jednostavno pristupanje EU, već za Zapadni Balkan kao celinu koja prolazi kroz brojna poboljšanja u strukturama demokratskog upravljanja i vladavine prava, unapređenje procesa ekonomskog upravljanja kao i ambiciozne reforme. dnevni red za javnu upravu.

Osim što će se dopreti do uticajnih evropskih prestonica i uključiti se u političku scenu EU, TEN će, zahvaljujući podršci ovog granta, sprovoditi aktivnosti na unapređenju naših veština istraživanja, komunikacije i zastupanja. Daljnjim povećanjem naših unutrašnjih kapaciteta, krajnji cilj TEN-a je da se zemlje Zapadnog Balkana suštinski uključe u debate i politička rešenja koja se odnose na budućnost Evrope.

Ostale Inicijative

Partnerstvo za otvorenu upravu

Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) je inicijativa koja je lansirana 2011. godine sa ciljem da unapredi otvorenost vlada širom sveta,…