Evropeizacija izvan procesa

U januaru 2019. Mreža Think for Europe počela je da sprovodi dvogodišnji projekat „Evropeizacija izvan procesa“ u okviru Mreže, podržan od strane Inicijative otvorenog društva za Evropu (OSIFE). Koordinator projekta je Centar za evropsku politike – CEP Beograd.

U okviru ovog projekta, TEN će ojačati saradnju sa renomiranim istraživačkim centrima iz Nemačke, Francuske, Holandije, Italije i Finske, u cilju poboljšanja kvaliteta komunikacije o proširenju EU u širem okviru predstojećeg redefinisanja EU i svoju budućnost. Naš pristup u ovom projektu je da se zalažemo ne za jednostavno pristupanje EU, već za Zapadni Balkan kao celinu koja prolazi kroz brojna poboljšanja u strukturama demokratskog upravljanja i vladavine prava, unapređenje procesa ekonomskog upravljanja kao i ambiciozne reforme. dnevni red za javnu upravu.

Osim što će se dopreti do uticajnih evropskih prestonica i uključiti se u političku scenu EU, TEN će, zahvaljujući podršci ovog granta, sprovoditi aktivnosti na unapređenju naših veština istraživanja, komunikacije i zastupanja. Daljnjim povećanjem naših unutrašnjih kapaciteta, krajnji cilj TEN-a je da se zemlje Zapadnog Balkana suštinski uključe u debate i politička rešenja koja se odnose na budućnost Evrope.

Ostale inicijative