Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje

Centar za evropske politike (CEP) sprovodi projektni zadatak u okviru projekta Svetske banke „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje“, sa ciljem da obezbedi kvalitet, kontinuitet i održivost svih aktivnosti koje se tiču vrednovanja kvaliteta obrazovanja predškolskih ustanova i na taj način poveže kvalitet predškolskog obrazovanja sa aktivnostima koje podržavaju punu primenu revidiranog okvira kvaliteta u predškolskom obrazovanju. Zbog toga, CEP u saradnji sa visokokvalitetnim stručnjacima u sektoru obrazovanja radi na prikupljanju početnih podataka o korišćenju revidiranog okvira kvaliteta i obezbeđivanju praćenja razvojnih ciljeva projekta. Preciznije, CEP je podržao Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja u pribavljanju resursa za potpunu primenu sistema procene kvaliteta predškolskog obrazovanja na osnovu revidiranog okvira kvaliteta. Između ostalog, podrška je uključivala definisanje deskriptora za standardne indikatore kvaliteta, stvaranje alata, razvoj smernica za spoljne ocenjivače i izgradnju stručnih kapaciteta istih.

Ostale inicijative