Početna / Publikacije / Unutrašnje tržište i konkurentnost / Zaštita potrošača u Srbiji

Zaštita potrošača u Srbiji

Koji su mogući pravci napretka?

Politika zaštite potrošača u Srbiji je presudno uslovljena recepcijom standarda evropske politike zaštite potrošača i pravila evropskog zakonodavstva. Nesumnjivo, ključni problem zaštite prava potrošača u Srbiji nije pravna norma, već mehanizmi koji obezbeđuju njenu primenu u praksi.

Zaštita potrošača u Srbiji je javna politika koja je nastala i pravno se uobličila pod okriljem procesa evropskih integracija. Zakon o zaštiti potrošača iz 2010. godine prvi put u naše zakonodavstvo uvodi pravila zaštite potrošača po ugledu na evropsko pravo, usklopu procesa pravne harmonizacije sa acquis communautaire, ali i obavezama koje su prethodno preuzete na osnovu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Kako bi se unapredilo postojeće stanje u pogledu primene prava potrošača, na osnovu dosadašnjih iskustava u radu potrošačkih organizacija, kao i uporednopravnih modela i dosadašnje prakse srodnih domaćih institucija, u ovom diskusionom dokumentu javne politike definisane su moguće opcije unapređenja institucionalnog, procesnog i organizacionog okvira.

Ostale publikacije