Početna / Publikacije / Dobra vladavina / Izveštaj o potrebi rešavanja problema masovnih parnica i mogućnostima uvođenja kolektivne tužbe u pravni poredak Republike Srbije

Izveštaj o potrebi rešavanja problema masovnih parnica i mogućnostima uvođenja kolektivne tužbe u pravni poredak Republike Srbije

Veliko opterećenje sudova, naročito u parničnim predmetima, predstavlja pojavu koja u kontinuitetu karakteriše srpsko pravosuđe. Priliv predmeta, međutim, nije teritorijalno ujednačen, ogroman je pritisak na beogradske sudove, dok se istovremeno periodično pojavljuju talasi istovrsnih parničnih predmeta koji dodatno i značajno uvećavaju tekući priliv.

Posledice ovakvih pojava su višestruke, veliki i nesrazmerni teret predmeta značajno otežava uspešno i efikasno vođenje postupaka, kako u tim predmetima, tako i u svim drugim postupcima iz nadležnosti tih sudova. Pored toga, dodatno se usporavaju parnice, raspoloživi ljudski i tehnički resursi u sudovima su preopterećeni, a pristup pravdi građana, pojedinaca, se dodatno otežava.

Pored toga, u pojedinim oblastima, kao što je zaštita potrošača, javljaju se karakteristični uzroci i razlozi za ostvarivanje kolektivne zaštite, bilo da je reč o transindividualnim povredama kolektivnog interesa velikih grupa lica, ili istovrsnim povredama subjektivnog prava koje su u pojedinačnim slučajevima male vrednosti i odvraćaju građanina, pojedinca, od pravne zaštite putem pojedinačnog tužbenog zahteva.

Predmet ovog izveštaja je ispitivanje mogućnosti uticaja i rešavanja problema vezanih za negativne pojave koje su uočene u prethodnom izveštajnom ciklusu praćenja stanja u pravosuđu za 2021. godinu.

Ovaj dokument predstavlja poseban tematski izveštaj, koji povezuje dva uočena problema, i to pojave tzv. masovnih parnica, koja se u izveštajnom periodu manifestovala naročito u oblasti zaštite prava korisnika finansijskih usluga („bankarski predmeti“), i pojave povezane s tim problemom, a to je preopterećenost beogradskog pravosuđa pojedinačnim parnicama.

Izveštaj je izrađen u okviru projekta Otvorena vrata pravosuđa.

Ostale publikacije